עבודות תיזה ודיסרטציות

English שלחו לחבר
שנה סטודנט/ית מנחה
2019 "גוונים של שחור": תפיסותיהם וחוויותיהם של גברים את נשותיהם העובדות במשפחות יוצאות אתיופיה MA יצחק רות ד"ר דרורית לוי
2019 גורמים הקשורים לקבילות תכנית האיתור לדיכאון לאחר לידה בקרב נשים MA חרמץ שושנה ד"ר רנה בינה
2019 דיסוציאציה ורוחניות: תפקידה של ספיגה דיסוציאטיבית בקשר בין טראומה ורוחניות MA אוזן עדי פרופ' שרה פרידמן
2019 המחלה היא אני? הקשר בין מידת הכללת המחלה בעצמי לבין התנהגויות מקדמות בריאות בקרב חולי לב MA וולף הודיה פרופ' רחל דקל
2019 הקשר בין משתנים פסיכולוגיים, קוגניטיביים והתנהגותיים לבין שימוש כפייתי באתרי היכרויות בקרב גברים הומוסקסואלים וביסקסואלים MA קורץ הראל פרופ' ליאת קוליק
2019 הקשר בין רמת האלימות, מצוקה נפשית, ותחושת שליטה לבין השיפור ברמת התמיכה החברתית בקרב נשים נפגעות אלימות השוהות במקלטים MA שיראל מאירוב ד"ר ענת בן-פורת
2019 הקשר בין תפיסת טרדות יומיומיות ואובדנים, משאבי התמודדות ותחושת בדידות לבין תחושת אושר בגיל הזקנה MA דרור רייפנברג מיכל ד"ר שירי שנאן אלטמן
2019 השפעת אופי הסיקור התקשורתי על ערך עצמי מקצועי ותחושת אשמה של עובדים סוציאליים: תפקידם הממתן של משתני אישיות וסביבה MA שובל רויטל ד"ר שירלי בן-שלמה
2019 חוויותיהם של אנשים המתמודדים עם דיכאון לראשונה בחייהם בתקופת הזקנה MA נוריך לירן פרופ' ליאת איילון
2019 חוויית הכמיהה לילד בקרב נשים ישראליות עם ילד אחד או יותר העוברות/עברו טיפולי פריון MA לוי קרן ד"ר שירלי בן-שלמה
2019 להיות אח של מתמודד עם תסמונת פוסט-טראומטית MA יעוז יעל פרופ' רחל דקל
2019 להיות הורים לילדים ממין אחד: תפיסת הרצון לילד מהמין האחר, בריאות נפשית והסתגלות זוגית של אמהות שפנו לוועדה לברירת מין היילוד PhD פסח נירית פרופ' ורדה סוסקולני
2019 לידה כאירוע טראומטי עבור אבות נוכחים, בראי מודלים קוגנטיביים של הפרעת דחק פוסט-טראומטית: הקשר בין תפיסות שליליות של אירוע הלידה לבין התפתחות תסמינים פוסט-טראומטיים MA גולוביצקי אנה פרופ' שרה פרידמן
2019 מעורבות המחלקות לשירותים חברתיים בישראל בפרקטיקת מדיניות: נקודת מבטם של מנהלים MA לוי סיון ד"ר איילת מקרוס, פרופ' נחמי באום
2019 קווי אישיות נרקיסיסטיים בבגרות: תרומתם של תפיסת היחס ההורי, אוריינטציית התקשרות וויסות רגשי MA לוגסי אבניר נועה פרופ' ריקי פינצי-דותן
2019 רווחה נפשית בקרב נשים עניות – תרומתם של תפיסת העוני הסובייקטיבית, תפיסת האיום הכלכלי, משתני אישיות ותמיכה חברתית MA מילר שירה פרופ' ליאת קוליק
2019 תרומתם של משתנים אישיותיים, יחס כלפי בעלי חיים והיקף ההתנדבות לתפיסת העתיד של בני נוער וצעירים המתנדבים במרכז לרכיבה טיפולית בישראל MA חדד שושנה ד"ר דרורית לוי
2019 תרומתם של סגנונות התקשרות, יחס הורי, העדפה הורית ושביעות הרצון מהזוגיות לרווחתם הנפשית של אנשים המתמודדים עם מחלות נפש כרוניות MA שגב מיכל פרופ' ריקי פינצי-דותן
2018 "אבא הולך לעיבוד" – עמדות כלפי פנייה לעזרה נפשית מקצועית בקרב אבות במעבר לאבהות: ניתוח משווה בין אבות הטרוסקסואליים לאבות הומוסקסואליים PhD גור אפטר יאיר פרופ' ליאת קוליק
2018 "מטיפול לזוגיות": מקשר של מטפלת סיעודית ומטופל זקן לקשר זוגי MA ארגמן אריאל פרופ' ליאת איילון
2018 אבות חרדים בישראל: גורמים המנבאים מעורבות וחום אבהיים בהשוואה לאבות באוכלוסייה הכללית MA גילרנטר נחמי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2018 גיבוש זהות אישית ושביעות רצון מהחיים בקרב צעירות ישראליות מהזרם הדתי-לאומי: תרומתם של מאפיינים אישיים, תפיסת היחסים עם האם ושימוש ברשתות חברתיות MA קביזון ענג ד"ר שירלי בן-שלמה
2018 גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים: הנהג ובת זוגו PhD ניצן-בירן שקמה פרופ' נחמי באום
2018 דילמות ודרכי פעולה של עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין בתחום הזקנה בנוגע לתהליך מינוי אפוטרופוס MA פרידמן שרון פרופ' ליאת איילון, ד"ר מיכאל (מיקי) שינדלר
2018 הקשר בין איכות השינה של ילדים בגילאי 10-3 הסובלים מהפרעה על הספקטרום האוטיסטי לבין תחושת הדחק של הוריהם, וההשפעה שיש למשתנים חוללות עצמית, תקווה ואיכות השינה של ההורים על קשר זה MA קיבריק לילך פרופ' רמי בנבנישתי