עבודות תיזה ודיסרטציות

שנהסמל מיון כותרת סטודנט/ית מנחה
2019 מעורבות המחלקות לשירותים חברתיים בישראל בפרקטיקת מדיניות: נקודת מבטם של מנהלים MA לוי סיון
2018 הקשר בין משתני הסביבה הארגונית וקבלת הדרכה לבין שחיקה נפשית בקרב אנשי הצוות החינוכי-סוציאלי בפנימיות לילדים ונוער בסיכון MA אבישאול מיכל פרופ' ליאת קוליק
2018 גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים: הנהג ובת זוגו Ph.D ניצן-בירן שקמה פרופ' נחמי באום
2018 "אבא הולך לעיבוד" – עמדות כלפי פנייה לעזרה נפשית מקצועית בקרב אבות במעבר לאבהות: ניתוח משווה בין אבות הטרוסקסואליים לאבות הומוסקסואליים Ph.D גור אפטר יאיר פרופ' ליאת קוליק
2018 דילמות ודרכי פעולה של עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין בתחום הזקנה בנוגע לתהליך מינוי אפוטרופוס MA פרידמן שרון
2018 הקשר בין טראומות ילדות, קושי בוויסות רגשי, תוקפנות ודיסוציאציה לבין פגיעה עצמית בקרב מתבגרות השוהות בפנימיות פוסט אשפוזיות MA שטיינר עופרה ד"ר רחל ליפשיץ-אלכאוי
2018 הקשר בין תחושת שליטה, דיפרנציאציה של העצמי, תמיכת עמיתים ושביעות רצון מהדרכה לבין טראומטיזציה משנית וצמיחה בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית MA גוטליב שלי ד"ר ענת בן-פורת
2018 הקשר בין איכות השינה של ילדים בגילאי 10-3 הסובלים מהפרעה על הספקטרום האוטיסטי לבין תחושת הדחק של הוריהם, וההשפעה שיש למשתנים חוללות עצמית, תקווה ואיכות השינה של ההורים על קשר זה MA קיבריק לילך פרופ' רמי בנבנישתי
2018 התמכרות למכור: הקשר בין טראומטיזציה משנית בקרב מטפלים במכורים לחומרים פסיכו-אקטיביים לבין צמיחה פוסט טראומטית MA גילבר מיכל פרופ' שרה פרידמן
2018 "מטיפול לזוגיות": מקשר של מטפלת סיעודית ומטופל זקן לקשר זוגי MA ארגמן אריאל פרופ' ליאת איילון
2018 הקשר בין הומופוביה מופנמת להתנהגות מינית סיכונית בקרב נשאי HIV MA מיכאל שחר פרופ' ורדה סוסקולני
2018 השלכות אישיות ומקצועיות על המטפלים בנפגעי טראומה בהשוואה למטפלים בפוגעים MA ברושי שיזף פרופ' רחל דקל
2018 חווית ההיעזרות של צעירות טרנסג'נדריות ישראליות במעני העזרה מנקודת מבטן ומנקודת מבט של מעניקי העזרה MA אלונה שטיינברג ד"ר עדי ברק
2018 גיבוש זהות אישית ושביעות רצון מהחיים בקרב צעירות ישראליות מהזרם הדתי-לאומי: תרומתם של מאפיינים אישיים, תפיסת היחסים עם האם ושימוש ברשתות חברתיות MA קביזון ענג ד"ר שירלי בן-שלמה
2018 התערבות לעזרה עצמית מבוססת אינטרנט להפחתת חרדת בחינות בקרב סטודנטים באוניברסיטה MA ריצ'מן צבי פרופ' שרה פרידמן
2018 תרומתם של משאבים אישיים וסביבתיים להתפתחות טראומטיזציה משנית וצמיחה פוסט טראומטית עקיפה בקרב מתנדבים במרכזים לרכיבה טיפולית MA גיל לימור ד"ר ענת בן-פורת
2018 מניעים, קשיים ואתגרים של אנשי הצוות הרפואי המתנדב במרפאה ל'רופאים לזכויות אדם' ביפו MA לנדאו רוז עינב פרופ' נחמי באום
2018 הקשר בין ויסות רגשי וסלחנות לבין סגנונות נהיגה MA נבון מיטל פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי
2018 ילדים באומנה: מצבם, השינוי במצבם במהלך השהות והמנבאים לשינוי במצבם MA צרויה שם פרופ' רמי בנבנישתי
2018 אבות חרדים בישראל: גורמים המנבאים מעורבות וחום אבהיים בהשוואה לאבות באוכלוסייה הכללית MA גילרנטר נחמי פרופ' ריקי פינצי-דותן
2018 תהליכים מקבילים של הורים וילדיהם הבוגרים הצעירים לאור ההתמודדות עם ההפרעה הפוסט טראומטית של הילדים הבוגרים והצעירים MA לבבי נטע פרופ' רחל דקל
2018 הקשר בין גורמים אישיים, מקצועיים וסביבתיים לבין טראומטיזציה משנית וצמיחה בקרב סטודנטים לעבודה סוציאלית MA שמש שחר ד"ר ענת בן-פורת
2018 התרומה של מודל הדחק וההתמודדות להבנת איכות חיים תלוית בריאות בקרב חולים בדלקת מפרקים שגרונית MA אפוטה גולדשטיין שירן ד"ר שירי שנאן אלטמן
2018 כוונת פנייה לעזרה נפשית, מקצועית ושאינה מקצועית בקרב בוגרים צעירים יהודים בישראל: תרומתם של תפיסות, עמדות ומשתנים תרבותיים-דתיים MA מרצבך רחל ד"ר רנה בינה
2018 תרומתם של תפיסת אבדן, תהליך התאבלות, מאפיינים אישיותיים וחברתיים לתהליך ההחלמה בקרב בני אדם המתמודדים עם סכיזורפניה Ph.D שדלצקי-הרט רחלי פרופ' נחמי באום