שלחו לחבר

תואר ראשון

ההרשמה לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) תפתח ב-23.1.2022

ימים פתוחים יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן בתאריכים 18.2.22 (פיזית בקמפוס) ו-20.2.22 (באופן מקוון בזום)


מטרת לימודי העבודה הסוציאלית באוניברסיטת בר-אילן

הקניית ידע תיאורטי ומחקרי בקשר לעבודה טיפולית ומניעתית עם קהילות, קבוצות, משפחות ופרטים (מבוגרים וילדים) והתנסות מקצועית בתחומים אלו. תכנית הלימודים מכוונת לפיתוח זהות מקצועית מבוססת ידע תיאורטי ומחקרי עם דגש מיוחד על ערכים ועל אתיקה מקצועית, טיפוח חשיבה ביקורתית בקשר לתהליכים מדיניים וחברתיים בחברה הישראלית והקנייה של מיומנויות טיפוליות באמצעותם יוכל הסטודנט, בסיום התואר הראשון, לתת מענה מקצועי לאוכלוסיה עמה יעבוד.

בסיום התואר הראשון תוענק תעודת 'בוגר בעבודה סוציאלית' (BSW) והבוגר יכול להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולהתחיל לעבוד במקצוע. משך הלימודים: שלוש שנים (ששה סמסטרים).

במהלך הלימודים, החל מהשנה הראשונה, מבצעים הסטודנטים הכשרה מקצועית, שמטרתה לחשוף את הסטודנטים באופן הדרגתי לאופן בו נעשית העבודה הסוציאלית בשטח. ההכשרה המקצועית מלווה בקורס תיאורטי באוניברסיטה בהתאם למגמה בה לומד הסטודנט ובהדרכה של מדריך מוסמך במקום ההכשרה.

הסטודנטים משובצים להכשרה מקצועית במגוון תחומים: שירותי רווחה, מרכזים רפואיים כלליים ומרכזים רפואיים לבריאות הנפש, פנימיות, מועדוניות ומרכזים לגיל הרך, שירותי מבחן למבוגרים ולנוער, עבודה טיפולית ושיקומית עם אנשים המתמודדים עם מוגבלות ועם משפחותיהם, מרכזים למניעת אלימות במשפחה, טיפול בהתמכרויות ועוד.

בסמסטר הראשון בשנה א' משתתפים הסטודנטים בהרצאות החושפות אותם למגוון סוגי ההתערבויות שעושים עובדים סוציאליים בשטח ולסיורים בשירותים חברתיים מגוונים. החל מהסמסטר השני משובצים הסטודנטים להכשרה מקצועית, אחת לשבוע. בשנות הלימודים הבאות (ב'+ג') ההכשרה המקצועית מתקיימת פעמיים בשבוע. 

בסוף השנה הראשונה הסטודנטים בוחרים באחת משתי מגמות ההתמחות הבאות: מגמה קהילתית או מגמה פרטנית:

מגמה קהילתית

מהם תחומי הלימוד המרכזיים?

המגמה הקהילתית מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות בעבודה עם קהילות וקבוצות. מגמה זאת שמה דגש על לימוד נושאים כמו: פיתוח מנהיגות והעצמת הפרט, בתוך הקהילה אליה הוא שייך, ניהול פרויקטים חברתיים ותכנון התערבויות קהילתיות וחברתיות, כולל דרכים להשפעה על קובעי המדיניות.

מהן אפשרויות התעסוקה לאחר התואר הראשון?

עובדים סוציאליים קהילתיים משולבים במגוון רחב של תחומים, כגון: עבודה סוציאלית קהילתית ברשויות מקומיות; עבודה סוציאלית קהילתית בעמותות ובמתנסים ועוסקים בתכנון, התערבות וניהול של מגוון פרויקטים חברתיים וכן מעורבים בתהליכים של שינוי מדיניות ברמה חברתית ומדינית. 

למי מומלץ ללמוד תחום זה?

אנשים בעלי תחושת שליחות חברתית, בעלי תקשורת בינאישית טובה, בעלי יוזמה והנעה עצמית, שרוצים להשפיע על תהליכים חברתיים ברמה מקומית וארצית.

מהן האפשרויות להתפתחות עתידית?

התואר הראשון בעבודה סוציאלית מקנה גם תעודה מקצועית של עובד סוציאלי. ניתן להשתלב בניהול תכניות חברתיות ברמה עירונית וארצית; ניהול עמותות ומתנדבים; תפקידי ניהול ופיקוח בתחומי החברה והרווחה; המשך לימודים לתואר שני בתחומי הניהול, הארגון והקהילה; המשך לימודים בכיוון של ייעוץ ארגוני ולימודי דוקטורט.

מגמה פרטנית

מהם תחומי הלימוד המרכזיים?

המגמה הפרטנית מתמקדת בהקניית ידע ומיומנויות בטיפול בפרט, במשפחה ובקבוצה תוך התייחסות להקשר החברתי בו הם חיים.

מהן אפשרויות התעסוקה לאחר התואר הראשון?

עובדים סוציאליים פרטניים משולבים במגוון רחב של שירותים ציבוריים, כגון: שירותי הרווחה, בתי חולים, מסגרות לבריאות נפש, בתי אבות, בתי ספר, פנימיות, שירות מבחן, מרכזים לטיפול בהתמכרויות ועוד.

מהן האפשרויות להתפתחות עתידית?

התואר הראשון בעבודה סוציאלית מקנה גם תעודה מקצועית של עובד סוציאלי. ניתן להתפתח מקצועית לכיוונים רבים הן בהתמחות בטיפול באוכלוסיות ספציפיות והן בהתמחות במתודות שונות כמו: טיפול זוגי ומשפחתי, טיפול קבוצתי, הדרכת הורים, טיפול בילדים ובנוער, פסיכותרפיה. ניתן להמשיך ללימודי תואר שני בתחום הטיפול ו/או השיקום וכן ללימודי דוקטורט.

יש לציין כי הבחירה בהתמחות קהילתית או פרטנית משמעותה תחום הלימודים עליו מושם דגש בשנת הלימודים השנייה והשלישית ולא תשפיע על התחום בו יוכל הסטודנט להשתלב בסיום לימודיו בבית הספר.

 

הקורסים הנלמדים בבית הספר לעבודה סוציאלית

שנה א': יסודות בעבודה סוציאלית; מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית; מבוא לפסיכולוגיה; סטטיסטיקה; תיאוריות באישיות; האדם בסביבתו ובחברה; מדיניות רווחה ושירותים סוציאליים; קריאה וכתיבה מדעית; זקנה ועבודה סוציאלית - תיאוריה ודרכי התערבות; זהות ורגישות תרבותית בעבודה סוציאלית; הכשרה מקצועית – יום בשבוע.

שנה ב': דינמיקה קבוצתית; שיטות התערבות עם הפרט או עם הקהילה; התערבות קהילתית בטיפול בפרט או טיפול פרטני בקהילה (בהתאם למגמת הלימוד בה לומד הסטודנט); שיטות מחקר; עיבוד נתונים; פסיכופתולוגיה; תיאוריות התפתחותיות; עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער; מושגי יסוד בעבודה עם משפחות; סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית; מדיניות ועוני; עבודה סוציאלית ומשפט; הכשרה מקצועית – יומיים בשבוע.

שנה ג': שיטות התערבות עם הקבוצה; שיטות התערבות עם הפרט או שיטות התערבות עם הקהילה (בהתאם למגמת הלימוד); חשיבה ביקורתית בעבודה סוציאלית; התערבות במצבי משבר וטראומה; קורס בחירה - אלימות במשפחה או עבודה סוציאלית במערכת הבריאות; סמינריון מחקר; הכשרה מקצועית – יומיים בשבוע.

סה"כ: 48 ש"ש בעבודה סוציאלית

יש לסיים את הלימודים בשלוש שנים

 

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה לקבלת התואר

את כל הסעיפים הרשומים מטה יש לבדוק לפי המפורט בספר הרישום לאוניברסיטה:

בית הספר לעבודה סוציאלית בבר-אילן חרת על דגלו לשמש בית מקצועי לסטודנטים ולכן תכנית הלימודים שלנו מגוונת ורלוונטית, ומלמדים בה מיטב אנשי המקצוע בתחום במקביל להענקת יחס אישי מצד הסגל האקדמי והמנהלי.

למידע נוסף ניתן לפנות למרכזת התואר הראשון, גב' דנה חת:

טל':  03-5318280                

דוא"ל:  sw.ba@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 12/01/2022