השלמת תזה - תנאי קבלה


ההרשמה למסלול השלמת תזה לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) הסתיימה


1. תואר שני בעבודה סוציאלית במסלול בלי תזה ממוסד אקדמי מוכר (מועמד שאין ברשותו בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכל להגיש מועמדות)

2. ציון ממוצע סופי של 86 ומעלה בתואר השני

3. ציון ממוצע של 86 ומעלה בסמינריונים בתואר השני

4. נושא מחקר מגובש

5. הסכמה של מנחה מסגל בית הספר להנחיה

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"ד (2024-2023)