השלמת תזה - תנאי קבלה


ההרשמה למסלול השלמת תזה לשנה"ל תשפ"ה מתקיימת בתאריכים 11.2.24 – 16.5.24


1. תואר שני בעבודה סוציאלית במסלול בלי תזה ממוסד אקדמי מוכר (חובה זכאות לתואר בעת הגשת מועמדות)

2. ציון ממוצע סופי של 86 ומעלה בתואר השני

3. ציון ממוצע של 86 ומעלה בסמינריונים בתואר השני

4. ציון ממוצע של 86 ומעלה בקורסי מחקר

5. נושא מחקר מגובש

6. הסכמה של מנחה מסגל בית הספר להנחיה

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"ד (2024-2023)