תנאי קבלה לתוכנית לתואר שני

הרשמה לתוכנית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) הסתיימה


תנאי הקבלה לתואר שני:

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של 85 ומעלה (מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).

2. ניסיון בתפקיד עו"ס:

מגמה טיפולית – ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בטיפול פרטני ארוך טווח בגישה דינמית בשירות מוכר לעבודה סוציאלית וקבלת הדרכה שבועית מעובד סוציאלי בעל תואר שני בעבודה סוציאלית וראייה טיפולית. 

מגמה שיקומית-טיפולית - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית בתחומי המוגבלויות, הבריאות או בריאות הנפש וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

מגמת שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בליווי הדרכה מעובד סוציאלי. נדרשת נכונות להתנסות מעשית אישית וקבוצתית בסוגים שונים של אמצעים אומנותיים ולשילובם בעבודה הטיפולית.

מגמת ניהול וקהילה - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בתפקידי ניהול / ריכוז או בעבודה קהילתית או בעבודה פרטנית המשלבת מרכיבים ריכוזיים / קהילתיים וקבלת הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

3. להגשת מועמדות למסלול עם תזה נדרשים בנוסף לסעיפים 1 + 2 תנאי הקבלה האלה:

  • ציון 85 ומעלה בקורס 'שיטות מחקר' בתואר הראשון
  • ציון 85 ומעלה בקורס 'סטטיסטיקה ו-spss' בתואר הראשון
  • פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

מי שאינו עונה על תנאי הקבלה הללו ומעוניין להירשם למסלול עם תזה צריך לעבור בחינת מיון. הבחינה מתקיימת בחודשי הקיץ (מועד אחד) ויש להירשם אליה מראש כאשר נודיע על המועד. ראש התוכנית יבדוק את את הבחינה והחלטתו על קבלה / אי קבלה למסלול היא סופית. אין אפשרות לערער על תוצאות הבחינה.

 

- מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

- ועדת הקבלה אינה מתחייבת לדון במועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה. במקרים חריגים וייחודיים תישקל מועמדות של מי שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה ושיקוליה. הדיון במועמדים אלו יתקיים בשלבים מאוחרים של תקופת ההרשמה, לאחר הדיון במועמדים העונים על כל תנאי הקבלה.

- דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

- כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

דרישות ספציפיות הנדרשות במהלך הלימודים במגמה הטיפולית מפורטות בקישור.