תנאי קבלה לתוכנית לתואר שני

ההרשמה לתוכנית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) תתקיים בתאריכים 29.1.23 - 28.4.23

טופסי הרשמה וקישורים מעודכנים להרשמה לשנה"ל תשפ"ד יועלו לאתר עם פתיחת ההרשמה


תנאי הקבלה לתואר שני:

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית ממוסד אקדמי מוכר בממוצע של 85 ומעלה (מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות).

2. ניסיון בתפקיד עו"ס:

מגמה טיפולית – ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בטיפול פרטני ארוך טווח בגישה דינמית בשירות מוכר לעבודה סוציאלית וקבלת הדרכה שבועית מעובד.ת סוציאלי.ת בעל.ת תואר שני בעבודה סוציאלית וראייה טיפולית. 

מגמת שיקום ובריאות - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בעבודה טיפולית בתחומי המוגבלויות, הבריאות או בריאות הנפש וקבלת הדרכה קבועה מעובד.ת סוציאלי.ת.

מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - ניסיון של שנתיים ומעלה (מסיום התואר הראשון) בתפקידי ניהול / ריכוז או בעבודה קהילתית או בעבודה פרטנית המשלבת מרכיבים ריכוזיים / קהילתיים וקבלת הדרכה קבועה מעובד.ת סוציאלי.ת.

3. להגשת מועמדות למסלול עם תזה נדרשים בנוסף לסעיפים 1 + 2 תנאי הקבלה האלה:

  • ציון 85 ומעלה בקורס 'שיטות מחקר' בתואר הראשון
  • ציון 85 ומעלה בקורס 'סטטיסטיקה ו-spss' בתואר הראשון
  • פטור מאנגלית בתואר ראשון או ציון 85 ומעלה בקורס אנגלית בתואר ראשון

מי שאינו עונה על תנאי הקבלה הללו ומעוניין.ת להירשם למסלול עם תזה צריך.ה לעבור בחינת מיון. הבחינה מתקיימת בחודשי הקיץ (מועד אחד) ויש להירשם אליה מראש כאשר נודיע על המועד. ראש התכנית יבדוק את את הבחינה והחלטתו על קבלה / אי קבלה למסלול היא סופית. אין אפשרות לערער על תוצאות הבחינה.

 

- מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

- ועדת הקבלה אינה מתחייבת לדון במועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה. במקרים חריגים וייחודיים תישקל מועמדות של מי שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה ושיקוליה. הדיון במועמדים אלו יתקיים בשלבים מאוחרים של תקופת ההרשמה, לאחר הדיון במועמדים העונים על כל תנאי הקבלה.

- דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

- כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד.ת סוציאלי.ת.

דרישות ספציפיות הנדרשות במהלך הלימודים במגמה הטיפולית מפורטות בקישור.