תהליך ההרשמה והגשת מועמדות לתואר שני

הרשמה לתוכנית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) הסתיימה


תהליך הגשת המועמדות וההרשמה לתואר שני כולל כמה שלבים:

חובה לבצע את כל השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד

1. יש להירשם לתואר שני בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות, כולל צירוף גיליון ציונים ותעודת סיום תואר/אישור זכאות לתואר.

2. בנוסף ובמקביל, יש לשלוח ישירות לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה המובנים כמפורט להלן:

  • טופס פרטים אישיים ומקצועיים
  • המלצה ממונה בעבודה * (על המועמד/ת להוריד את טופס ההמלצה ולדאוג שישלח ישירות מהמממליץ לדוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il)
  • המלצה ממדריך נוכחי/ת * (על המועמד/ת להוריד את טופס ההמלצה ולדאוג שישלח ישירות מהמממליץ לדוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il)
  • המלצה מחבר סגל באקדמיה - רק למי שסיים תואר ראשון בע"ס בשלוש השנים האחרונות (על המועמד להוריד את טופס ההמלצה ולדאוג שישלח ישירות מהמממליץ לדוא"ל: harshama.swma@biu.ac.il)

אם הממונה בעבודה והמדריך הנוכחי הם אותו אדם, עליו למלא את שתי ההמלצותבמקרה כזה, יש לשלוח גם המלצה מממונה קודם או ממדריך קודם.

3. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לריאיון לפי שיקול דעתה.

ועדת הקבלה תדון במועמדות של מי שביצע את כל שלבי ההרשמה ותקבל החלטה על סמך כל המסמכים שהעביר המועמד לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית. 

לוח זמנים להרשמה לקבלה לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד