תהליך ההרשמה והגשת מועמדות לתואר שני

הרשמה לתוכנית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023):

ההרשמה למגמה הטיפולית לתואר שני הסתיימה. ההרשמה למגמה השיקומית-טיפולית ולמגמת ניהול וקהילה בעיצומה.


תהליך הגשת המועמדות וההרשמה לתואר שני כולל כמה שלבים:

חובה לבצע את כל השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד/ת

1. יש להירשם לתואר שני בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות, כולל צירוף גיליון ציונים ותעודת סיום תואר/אישור זכאות לתואר.

2. בנוסף ובמקביל, יש לשלוח ישירות לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה המובנים כמפורט להלן:

אם הממונה בעבודה והמדריך/ה הנוכחי/ת הם אותו אדם, עליו/ה למלא את שתי ההמלצותבמקרה כזה, יש לשלוח גם המלצה מממונה קודם/ת או ממדריך קודם/ת.

3. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לריאיון לפי שיקול דעתה.

ועדת הקבלה תדון במועמדות של מי שביצע את כל שלבי ההרשמה ותקבל החלטה על סמך כל המסמכים שהעביר/ה המועמד/ת לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית. 

לוח זמנים להרשמה לקבלה לתואר שני לשנה"ל תשפ"ד