תהליך ההרשמה והגשת מועמדות לתואר שני

מועדי ההרשמה לתוכנית לתואר שני (לבעלי תואר ראשון בע"ס) לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024):

ההרשמה למגמה הטיפולית הסתיימה.

ההרשמה למגמות: ניהול וקהילה, שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול, שיקומית-טיפולית נמשכת

יום פתוח 31.5.24

במסגרת היום הפתוח יתקיים מפגש מתעניינים בשעה 9:30 בהשתתפות ראש התוכנית, וראשי המגמות: ניהול וקהילה, שיקומית-טיפולית, שילוב אמצעים אומנותיים בטיפול.


תהליך הגשת המועמדות וההרשמה לתואר שני כולל כמה שלבים:

חובה לבצע את כל השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד

1. יש להירשם לתואר שני בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות, כולל צירוף גיליון ציונים ותעודת סיום תואר/אישור זכאות לתואר.

2. בנוסף ובמקביל, יש לשלוח ישירות לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה המובנים כמפורט להלן:

אם הממונה בעבודה והמדריך הנוכחי הם אותו אדם, עליו למלא את שתי ההמלצותבמקרה כזה, יש לשלוח גם המלצה מממונה קודם או ממדריך קודם.

3. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לריאיון לפי שיקול דעתה.

ועדת הקבלה תדון במועמדות של מי שביצע את כל שלבי ההרשמה ותקבל החלטה על סמך כל המסמכים שהעביר המועמד לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית. 

 - מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

- ועדת הקבלה אינה מתחייבת לדון במועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה. במקרים חריגים וייחודיים תישקל מועמדות של מי שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה ושיקוליה. הדיון במועמדים אלו יתקיים בשלבים מאוחרים של תקופת ההרשמה, לאחר הדיון במועמדים העונים על כל תנאי הקבלה.

- דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

לוח זמנים להרשמה לקבלה לתואר שני