תהליך ההרשמה והגשת מועמדות לתואר שני

מועדי ההרשמה לתוכנית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022):

ההרשמה למגמה הטיפולית הסתיימה.

ההרשמה למגמת שיקום ובריאות ולמגמת פיתוח קהילתי וארגוני נמשכת. מועד סיום ההרשמה יעודכן בהמשך.


תהליך הגשת המועמדות וההרשמה לתואר שני כולל כמה שלבים:

חובה לבצע את כל השלבים במלואם כדי שהוועדה תוכל לדון במועמד.ת

1. יש להירשם לתואר שני בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר-אילן ולעקוב אחרי ההנחיות, כולל צירוף גיליון ציונים ותעודת סיום תואר/אישור זכאות לתואר.

2. בנוסף ובמקביל, יש לשלוח ישירות לבית הספר לעבודה סוציאלית את טופסי ההרשמה המובנים כמפורט להלן:

אם הממונה בעבודה והמדריך.ה הנוכחי.ת הם אותו אדם, עליו.ה למלא את שתי ההמלצותבמקרה כזה, יש לשלוח גם המלצה מממונה קודם או ממדריך קודם.

3. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לריאיון לפי שיקול דעתה.

ועדת הקבלה תדון במועמדות של מי שביצע את כל שלבי ההרשמה ותקבל החלטה על סמך כל המסמכים שהעביר.ה המועמד.ת לאוניברסיטה ולביה"ס לעבודה סוציאלית.