היחידה ללימודי המשך - השתלמויות לארגונים

facebook

היחידה ללימודי המשך מקיימת הכשרות והשתלמויות עבור ארגונים שונים בהתאם לצרכי הארגון.

להלן דוגמאות: