השלמת תזה - תהליך ההרשמה והגשת מועמדות


ההרשמה למסלול השלמת תזה לשנה"ל תשפ"ה הסתיימה


תהליך הגשת המועמדות וההרשמה כולל כמה שלבים המפורטים בהמשך. ועדת הקבלה תדון במועמדות של מי שביצע את כל השלבים ותקבל את ההחלטה על סמך כל המסמכים שהוגשו:

1. על המועמד למלא את טופסי ההרשמה המובנים ולשלוח מסמכים לבית הספר לעבודה סוציאלית, כמפורט להלן:

  • טופס פרטים אישיים ומקצועיים
  • טופס המלצה ממרצה מלימודי התואר השני (עדיף) או ממרצה באחת מתוכניות לימודי המשך לאחר התואר השני
  • טופס הסכמה ממנחה להנחיה
  • הצעת מחקר קצרה בהיקף של כשני עמודים עם ראשי הפרקים האלה: נושא המחקר, רקע, שאלת המחקר, מערך המחקר, חשיבות צפויה/ייחודית, נגישות לאוכלוסייה. יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • תעודות גמר של התואר הראשון והשני (אם המועמד לא סיים את לימודיו בבר-אילן). יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • גיליון ציונים של התואר הראשון והשני (אם המועמד לא סיים את לימודיו בבר-אילן). יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il

2. יש להירשם (בהרשמה לתואר שני) למסלול עם תזה - מס' מסלול 481 - באתר אוניברסיטת בר-אילן

3. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לריאיון לפי שיקול דעתה.

בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בתנאי הקבלה.

דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

לוח זמנים להרשמה