שלחו לחבר

תכנית השלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים בתחומים אחרים

להרשמה


ההרשמה לתכנית ההשלמה לשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) הסתיימה

טפסי הרשמה וקישורים מעודכנים יעודכנו עם פתיחת ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022). ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג עתידה להתחיל בסוף ינואר-תחילת פברואר - למועדים מדויקים יש לעקוב אחר פרסומי האוניברסיטה


תכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר-אילן מיועדת לבעלי תארים קודמים (ב"א או מ"א) בתחומים אחרים.

מועמדים שאין ברשותם תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות.

בעת ההרשמה חובה להציג גליון ציונים סופי. לא ניתן להגיש מועמדות ללא הצגת אישור זכאות לתואר וגיליון ציונים.

(ההרשמה כוללת הרשמה לאוניברסיטה באתר האוניברסיטה ושליחת טופס מועמד והמלצה לביה"ס לע"ס ומסמכים נוספים).

תנאי קבלה לתכנית ההשלמה לתואר שני

 

משך התכנית שלוש שנים:

שנה א': יום לימודים אחד ויומיים הכשרה מקצועית. סטודנטים שאינם זכאים לפטור מקורסים בשנה א' ילמדו יום נוסף.

שנה ב': יום לימודים אחד ויומיים הכשרה מקצועית. סטודנטים במסלול עם עבודת מחקר (תזה) ילמדו קורס מחקר ביום נוסף.

שנה ג': יום לימודים אחד ויום אחד הכשרה מקצועית.

 

ניתן ללמוד באחד משני מסלולים: מסלול א' - עם עבודת מחקר (תזה) או מסלול ב' - ללא עבודת מחקר (תזה).

החל משנת תשע"ח משקל עבודת התזה יהיה 60% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים יהיה 40% מהממוצע הסופי. מי שהחלו לימודים לפני תשע"ח, משקל עבודת התזה הוא 75% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים הוא 25% מהממוצע הסופי.

בכל מסלול ניתן ללמוד באחת מההתרכזויות הבאות: טיפולית, פיתוח קהילתי וארגוני ושיקום ובריאות. על הסטודנטים לבחור את ההתרכזות במעמד ההרשמה למסלול, בטופס למועמד.

 

בסיום הלימודים (סיום כל חובות קורסי ההשלמה, שלושת שלבי ההכשרה המקצועית - סה"כ 3 שנים) תוענק תעודת 'מוסמך בעבודה סוציאלית' (MA). מסיימי התכנית יהיו זכאים להגיש בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 

תנאי קבלה

מבנה התכנית

קורסי שנה א' שניתן לקבל מהם פטור

הכשרה מקצועית

התרכזויות לימוד

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה

שכר לימוד

תהליך ההרשמה

יצירת קשר

תאריך עדכון אחרון : 03/08/2021