עבודה סוציאלית טיפולית וקהילתית בשעת מלחמה - ריכוז ידע וכלים

בעתות משבר ומלחמה, לחיבור לאחר ולקהילה כוחות מרפאים ומעצימים. 

ריכזנו עבורכם ידע וכלים אודות עבודה טיפולית ואודות ההתמודדות של קהילות במצב חירום ופיתוח חוסן קהילתי.


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - ריכוז כל מושגי המילון


הרצאה של ד"ר רנה בינה בנושא: "את לא לבד - מצוקה רגשית סביב הלידה: מה למדנו מתקופת הקורונה" - בכנס "השלכות המלחמה על בריאות נשים בחזית, בעורף ובשבי" (29.2.24)


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - קהילות מקוונות בעת מלחמה - נעמה נבנצאל-אליצור


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - אירוע טראומטי תחת ההשפעה של חומרים משני תודעה - אתיה שנל וגילעד דגן


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - התמכרות במלחמה ומלחמה בהתמכרות: מדריך לאנשי מקצוע - ד"ר שירה סובול


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - התמודדות דתית במצבי משבר וטראומה - יאיר קרינקין


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - הפציעה הלא מדוברת: על פציעה מוסרית במלחמת חרבות ברזל - יואב לוינשטיין ודנה פחימה


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - החוסן שמעבר למוגבלות: הנגשת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - הילה תמר אדרי


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - על 'תיקוף רגשי' (וולידציה) של עדויות בימים של מלחמה - יעל שפירא (שמעוני)


צמיחה פוסט טראומטית וחוסן בעקבות המלחמה: הבנות מהמחקר ומהשטח - הרצאה של ד"ר יעל שובל צוקרמן (במסגרת הרצאות הבוגרים, אוניברסיטת בר-אילן)


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - בין חוסן לפגיעות: על אובדן וטראומה בזיקנה - ד"ר אילה אליהו וד"ר שגית לב


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - לא לתת ל(חרבות) ברזל להחליד - על חשיבות השיח הרגשי בקרב גברים - מאיה רוז


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - איכות חיים בקרב משפחות לילדים עם מוגבלויות התפתחותיות בעת מלחמה - ד"ר יעל קרני-ויזל, ד"ר שגית לב, ד"ר דנה רוט, ד"ר נעמי ורבלוף-בקר


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - הגישה ההפצעתית ועבודה סוציאלית קהילתית בחירום - ד"ר חגי אגמון-שניר


מה אנו יודעים על הטיפול בשבויי מלחמה? -מאמר חדש של ד"ר יעל שובל צוקרמן, עוזי בכור, ד"ר לוסיאן טצה לאור וד"ר לאה שלף. הרפואה, כרך 162, דצמבר 2023.


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - מפגשים קבוצתיים לצוותים מקצועיים בזמן המלחמה - ד"ר ענב קרניאל-לאואר וד"ר שקמה ניצן-בירן


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - אשמת הניצול - ד"ר שגית לב


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - גיאוטראומה - הקשר בין המרחב הגאוגרפי למרחב הנפשי של הטראומה - מירב דדיה מולד


התמודדות משפחות לילדים עם מוגבלויות בעת מלחמה (ממצאי מחקר ראשונים) - ד"ר יעל קרני-ויזל, ד"ר שגית לב, ד"ר נעמי ורבלוף-בקר, ד"ר דנה רוט


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - על הפרדיגמה והפרקטיקה של עבודה סוציאלית קהילתית בזמן מלחמה - ד"ר שלומית וייס דגן


מילון מלחמה לעבודה סוציאלית - על סולידריות ואלטרואיזם בזמן מלחמה - ד"ר איילת אורג


לבבי, נ., דקל, ר. לביא, ת. (2023). להיות הורה לבוגר צעיר הסובל ממצוקה פוסט-טראומטית: טראומטיזציה משנית, נטל והשלכות על יחסים משפחתיים, בתוך: חברה ורווחה, מ"ג (3).


פרדיגמה לעבודה סוציאלית קהילתית בשעת חירום (מצגת) - ד"ר שלומית וייס דגן, ד"ר ענבל אביב, ד"ר אילה אליהו, ד"ר דרורית לוי, ד"ר איילת מקרוס, עו"ס סמדר פרייברג וד"ר עמית צריקר


"לשחות במים סוערים": התמודדות של ארגונים חברתיים עם משבר ואי ודאות (סרטון מצגת) - ד"ר איילת מקרוס וד"ר חבצלת אריאל


טביב-בהם, א. בהם, א. מודל לעבודה סוציאלית קהילתית בשעת משבר. (2023). בתוך: התערבויות קהילתיות בעבודה סוציאלית (עמ' 9-21), חוברת בעריכת ישראל אמיר, ד"ר אהרון יורק ואבי סנדר, השירות לעבודה קהילתית


חוסן קהילתי בעת הזו (מצגת) - ד"ר שלומית וייס דגן


לביא, ת. ובן אשר, ת. (2023). התערבות נפשית לטווח הקצר והבינוני לאחר אסון קהילתי. מודל חדש של התערבות במצבי אסון קהילתי. המאמר מסכם מחקר בעקבות אסון השיטפון בנחל צפית עם התאמה לאירועי האסון של ה-7 באוקטובר 2023