השלמת תזה - מידע כללי


ההרשמה למסלול השלמת תזה לשנה"ל תשפ"ה הסתיימה


מסלול השלמת תזה מיועד לעובדים סוציאליים שסיימו תואר שני במסלול בלי תזה ומעוניינים לבצע עבודת מחקר ולכתוב תזה.

כדי לצייד את הסטודנטים בידע ובכלים לביצוע ולהבנת מחקר, נלמדים בצורה מעמיקה ושיטתית עקרונות החשיבה המדעית, שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וסטטיסטיקה.

בית הספר מעמיד לרשות כל סטודנט מנחה המלווה את הסטודנט בכל שלבי המחקר. הסטודנט בוחר את נושא המחקר מבין נושאי המחקר של חברי הסגל המנחים, ובהתייעצות עם המנחה, מגיש הצעה ראשונית של המחקר והצעה מפורטת, ולאחר קבלת אישור על ההצעה ואישור ועדת אתיקה ניתן להתחיל במחקר.

בסיום המחקר הסטודנט מגיש עבודת תזה ונבחן בפני ועדה. סטודנט שעבודת התזה שלו תאושר יקבל אישור על כתיבת התזה הכולל את הציון שניתן לה. במסלול זה לא תוענק תעודת מוסמך.

רשימת מנחים נושאי הנחיה