תנאי הקבלה לתוכנית לתואר שלישי

תנאי הקבלה למסלול הרגיל   

1. תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית או תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בתחום קרוב או תואר ראשון בתחום קרוב ותואר שני בעבודה סוציאלית (במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים הכולל רישום בפנקס העובדים הסוציאליים). מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר שני וגיליון ציונים הכולל את כל הציונים, כולל ציון התזה, מתבקשים לפנות למרכזת תארים מתקדמים.

2. סיום מסלול עם תזה (מסלול מחקרי).

3. ניסיון בשדה העבודה הסוציאלית.

4. ציון סופי של 86 ומעלה בתואר השני.

5. ציון סופי של 90 ומעלה בעבודת התזה.

6. רלוונטיות של נושא המחקר המוצע למקצוע העבודה הסוציאלית.

תנאי הקבלה למסלול המשולב

1. תואר ראשון בעבודה סוציאלית.

2. סטודנט הלומדבמסלול עם תזה בבית הספר לעבודה סוציאלית בבר-אילן, והצעת התזה שלו אושרה בסיום השנה הראשונה ללימודים.

3. נושא המחקר ייחודי ומתאים לדוקטורט.

4. ממוצע הציונים בתואר הראשון ובתואר השני 90 ומעלה.

5. המנחה סבור שהסטודנט מתאים למסלול ומוכן להמשיך להנחותו לדוקטורט.

6. קורא הצעת המחקר סבור שההצעה והנושא ראויים להרחבה לדוקטורט.