תנאי הקבלה לתוכנית לתואר שלישי

1. תואר ראשון ושני בעבודה סוציאלית או תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בתחום קרוב או תואר ראשון בתחום קרוב ותואר שני בעבודה סוציאלית (במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים הכולל רישום בפנקס העובדים הסוציאליים). מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר שני וגיליון ציונים הכולל את כל הציונים, כולל ציון התזה, מתבקשים לפנות למרכזת תארים מתקדמים.

2. סיום מסלול עם תזה (מסלול מחקרי).

3. ניסיון בשדה העבודה הסוציאלית.

4. ציון סופי של 86 ומעלה בתואר השני.

5. ציון סופי של 90 ומעלה בעבודת התזה.

6. נושא מחקר מגובש.

7. הסכמה של מנחה מסגל ביה"ס לעבודה סוציאלית להנחיה.