עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי - מידע כללי


ההרשמה למסלול עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי לשנה"ל תשפ"ה הסתיימה


מסלול עבודה שוות ערך מיועד לעובדים סוציאליים שסיימו תואר שני במסלול בלי תזה בהצטיינות, התנסו במחקר ו/או בכתיבה אקדמית ומעוניינים בלימודי תואר שלישי.

במסגרת המסלול הסטודנט יכתבו עבודה שוות ערך לתזה. בית הספר מעמיד לרשות כל סטודנט מנחה המלווה את הסטודנט בכל שלבי המחקר.

בסיום המחקר הסטודנט מגיש עבודה ונבחן בפני ועדה. סטודנטים שעבודתם תאושר יקבלו אישור על כתיבת עבודה שוות ערך לתזה. במסלול זה לא תוענק תעודת מוסמך.

לרשימת מנחים ונושאי הנחיה לעבודה שוות ערך תזה