שלחו לחבר

מידע כללי על התוכנית לתואר שלישי

מעודכן לנובמבר 2021

מטרת התוכנית לתואר שלישי היא לעודד מצוינות אקדמית ומנהיגות מקצועית בקרב הסטודנטים באמצעות קידומם בתחומי המחקר והחשיבה המדעית ובהערכת מדיניות ומערכות שירותים המופעלות בשדה. התוכנית מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום ממוקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולערוך מחקר אמפירי מקורי. הלימודים בתוכנית נמשכים ארבע שנים ובסיומן מקבל.ת הסטודנט.ית תואר "דוקטור לפילוסופיה" (.Ph.D).

 

מסלולי הלימוד:

♦ מסלול רגיל: על הסטודנט.ית למלא את חובות השמיעה ולהגיש עבודת דוקטורט.

♦ מסלול משולב: על הסטודנט.ית ללמוד את מכסת השעות הנדרשת לתואר שני במסלול עם תזה (מסלול א') ולהגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים הצעת דוקטורט בשנת הלימודים השנייה של התואר השני (במקום עבודת תזה). ממוצע הציונים בתואר השני נקבע לפי ציוני הקורסים ויש להשיג ממוצע 90 ויותר. עם סיום חובות המסלול המשולב ואישור הצעת הדוקטורט על ידי ביה"ס ללימודים מתקדמים, התלמיד.ה זכאי.ת לתואר שני ולתעודת גמר. בהמשך עליו.ה למלא את חובות השמיעה של תכנית הדוקטורט ולהגיש עבודת דוקטורט.

 

תכנית הלימודים:

חובות השמיעה בעבודה סוציאלית:

הלימודים מרוכזים ביום לימודים מלא מהבוקר עד אחה"צ - יום שלישי. לעיתים מתקיימות סדנאות מרוכזות בימים נוספים.

  • קולוקוויום מחלקתי
  • סמינר לדוקטורנטים
  • סדנאות לדוקטורנטים בנושאים שונים
  • סטטיסטיקה לדוקטורנטים
  • שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

יש לסיים את חובות השמיעה בשנתיים הראשונות ללימודי הדוקטורט. בקולוקוויום המחלקתי יש להשתתף במשך כל ארבע שנות הלימודים. כל הסטודנטים לתואר שלישי ישתתפו באורח פעיל בקורסים ובסמינרים במשך תקופה שלא תפחת משנתיים.

 

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה לקבלת התואר:

סטודנטים לתואר שלישי מחויבים בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ובאנגלית, כמפורט בתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.

קורסי יסוד ביהדות:

תלמידים שהם בעלי שני תארים (בוגר ומוסמך) מאוניברסיטת בר אילן פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

תלמידים בעלי תואר אחד בלבד (בוגר או מוסמך) מאוניברסיטת בר אילן חייבים בקורסים ביהדות בהיקף 2 ש"ש.

תלמידים שלא למדו באוניברסיטת בר אילן לאף לא אחד מהתארים חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 4 ש"ש.

הקורסים ניתנים במתכונת של הוראה פרונטלית או קורס מתוקשב. פרטים בביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

אנגלית כשפה זרה:

יש ללמוד קורס אנגלית לתואר שלישי (קורס כתיבה אקדמית באנגלית) בשנה הראשונה או השנייה ללימודים.

החל משנת תשפ"א, ניתן לקבל פטור מהקורס רק על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית שפה זרה. 

פרטים באתר היחידה לאנגלית שפה זרה.

מלגות:

ועדת המלגות והפרסים של האוניברסיטה מעניקה מלגות לתלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוה בתואר שני ושלישי ואשר הגיעו להישגים, ומתקדמים בעבודת המחקר לשביעות רצון המנחה שלהם.

יש להגיש טופסי בקשה למלגה עד פתיחת שנת הלימודים.

פרטים באתר מדור מלגות

האוניברסיטה מעניקה מלגת נשיא לדוקטורנטים מצטיינים שטרם התחילו את לימודיהם כדי לאפשר להם להקדיש את מלוא זמנם ומרצם להשלמת המחקר שלהם. פרטים בקישור

 

כל האמור לעיל הוא עיקרי המידע שהכנו עבורכם לנוחיותכם. תקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים הוא המחייב.

 

מידע נוסף על תנאי הקבלה והגשת מועמדות לתואר שלישי בעבודה סוציאלית

רשימת מנחים ונושאי הנחיה

זרקור

 

למידע נוסף ניתן לפנות למרכזת תארים מתקדמים, גב' עידית פורת:

טל':  03-5318354                

דוא"ל:  sw.ma@biu.ac.il         

תאריך עדכון אחרון : 14/12/2021