מסלולי הלימוד בתוכנית לתואר שלישי

מסלול רגיל 

על הסטודנט למלא את חובות השמיעה ולהגיש עבודת דוקטורט.