מסלולי הלימוד בתוכנית לתואר שלישי

מסלול רגיל 

על הסטודנט למלא את חובות השמיעה ולהגיש עבודת דוקטורט.

מסלול משולב 

על הסטודנט ללמוד את מכסת השעות הנדרשת לתואר שני במסלול עם תזה (מסלול א') ולהגיש לביה"ס ללימודים מתקדמים הצעת דוקטורט בשנת הלימודים השנייה של התואר השני (במקום עבודת תזה). ממוצע הציונים בתואר השני נקבע לפי ציוני הקורסים ויש להשיג ממוצע 90 ויותר. עם סיום חובות המסלול המשולב ואישור הצעת הדוקטורט על ידי ביה"ס ללימודים מתקדמים, התלמיד זכאי לתואר שני ולתעודת גמר. בהמשך עליו למלא את חובות השמיעה של תוכנית הדוקטורט ולהגיש עבודת דוקטורט.