זכאות לפטור מקורסים (בשנה א')

ככלל, תוכנית הלימודים במלואה היא חובה.

דיון ובדיקת זכאות לפטור נעשית רק לגבי מועמדים שהתקבלו ללימודים. לא ניתן לבדוק זכאות לפטור בשלב הגשת המועמדות.

סטודנטים שלא קיבלו פטור מקורסים אלה ילמדו יומיים בשבוע בשנה א' (ימים שני ורביעי):

- האדם בסביבתו ובחברה - מבוא לסוציולוגיה

- יסודות התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד

- מבוא לתיאוריות יחסי אובייקט

- פסיכופתולוגיה

פטור מקורס יינתן רק על סמך הגשת סילבוס של הקורס הנלמד. על הסילבוס להיות מאותה שנה בה נלמד הקורס וחתום ע"י מזכירות המחלקה בה נלמד הקורס. הפטור יינתן אם כל תכני הקורס הנלמדים בביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן נלמדו ומופיעים בסילבוס, בתנאי שהקורס נלמד בטווח השנים כמפורט להלן, לאחר אישור של מרצה הקורס ובתנאי שמופיע ציון עובר.

דיון ובדיקת זכאות לפטור נעשית רק לגבי מועמדים שהתקבלו ללימודים. לא ניתן לבדוק זכאות לפטור בשלב הגשת המועמדות.

 

קורס היקף טווח שנים ציון
האדם בסביבתו ובחברה - מבוא לסוציולוגיה 2 נקודות זכות = קורס בן שעתיים סמסטריאליות או קורס בהיקף של 28 שעות נלמד בשבע השנים האחרונות 'עובר'
יסודות התיאוריה הפסיכואנליטית של פרויד 2 נקודות זכות = קורס בן שעתיים סמסטריאליות או קורס בהיקף של 28 שעות נלמד בשבע השנים האחרונות 'עובר'
מבוא לתיאוריות יחסי אובייקט 2 נקודות זכות = קורס בן שעתיים סמסטריאליות או קורס בהיקף של 28 שעות נלמד בשבע השנים האחרונות 'עובר'
פסיכופתולוגיה 4 נקודות זכות = קורס בן שעתיים שנתיות או קורס בהיקף של 56 שעות נלמד בשבע השנים האחרונות 'עובר'