עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי - מבנה התוכנית

משך הלימודים: עד שנתיים

סטודנטים במסלול זה לא יידרשו ללמוד קורסים בבית הספר לעבודה סוציאלית ולא קורסי יסוד ביהדות ואנגלית.

.הלימודים במסלול כוללים כתיבת עבודה שוות ערך לתזה בליווי מנחה בלבד