מבנה התוכנית לתואר שני

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

מסלול עם תזה (עם עבודת מחקר)

18 ש"ש סה"כ + כתיבת עבודת תזה.

- כתיבת עבודת המחקר תלווה על ידי חבר/ת סגל מבית הספר.

רשימת המנחים בשנה"ל הנוכחית. הפנייה נעשית ישירות למנחה במייל.

לוח זמנים מדויק והנחיות לכתיבת התזה ועבודת התזה.

מסלול בלי תזה

24 ש"ש סה"כ

כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לע"ס בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד/ת סוציאלי/ת.