תואר ראשון בעבודה סוציאלית

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה פתוחה

מטרת הלימודים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית היא להקנות לסטודנט ידע תיאורטי בסיסי והתנסות מקצועית, אשר יכשירו אותו לעבודה עם אוכלוסיות שונות בשירותי הרווחה, הבריאות והחינוך.

מטרת תכנית הלימודים לפתח זהות מקצועית וגישה מחקרית, לטפח חשיבה ביקורתית בונה וחיפוש אחר ידע ולהקנות כלים באמצעותם יוכל הסטודנט, בסיום התואר הראשון, לתת מענה הולם לצורכי האוכלוסייה הנזקקת לשירותיו.

בסיום התואר הראשון יכול הבוגר להירשם בפנקס העובדים הסוציאליים ולהתחיל את עבודתו בשירותים השונים.

לימודי התואר הראשון מבוססים על שלושה יסודות: תיאוריה, פרקטיקה ומחקר.

דגש מיוחד מושם במהלך הלימודים על ערכי המקצוע ועל כללי האתיקה.

 

למידע נוסף ניתן לפנות למרכזת התואר הראשון, גב' דנה חת:

טל':  03-5318280                

דוא"ל:  sw.ba@biu.ac.il