מבנה התכנית

שלחו לחבר

שנה א'

יום לימודים מלא (יום שני) - 12 ש"ש (24 נ"ז) + הכשרה מקצועית יומיים בשבוע (ימים שלישי וחמישי)

סטודנטים שאינם זכאים לפטור מקורסים במהלך שנה א' ילמדו יומיים בשבוע (ימים שני ורביעי) - 17 ש"ש (34 נ"ז). דיון ובדיקת זכאות לפטור נעשית רק לגבי מועמדים שהתקבלו ללימודים. לא ניתן לבדוק זכאות לפטור בשלב הגשת המועמדות.

על מנת לעבור לשנה ב' יש לקבל ציון עובר בכל הקורסים, לסיים את הקורסים של שנה א' בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר". 

סטודנטים שיסיימו את חובות הלימודים של שנה זו בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר", יעברו בסוף שנה א' מ"מעמד מיוחד" למעמד "מן המניין בתנאי" וימשיכו בלימודי שנה ב'.

ממוצע הציונים בשנה א' נבדק לצורך מעבר לשנה ב' אך ציוני שנה א' אינם נכללים בממוצע הציונים לתואר שני.

 

מערכת שעות תכנית השלמה שנה א' - שנה"ל תש"פ (2020-2019)

(יכולים לחול שינויים מידי שנה בתכנית הלימודים).

 

שנים ב'-ג'

שנה ב':

יום לימודים מלא (יום שני) + יומיים הכשרה מקצועית (ימים שלישי וחמישי)

סטודנטים במסלול א' - מסלול עם עבודת מחקר (תזה) ילמדו בשנה ב' קורס מחקר ביום נוסף (יום רביעי).

סטודנטים שיסיימו את חובות הלימודים של שנה זו בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר", יעברו בסוף שנה ב' מ"מעמד מן המניין בתנאי" למעמד "מן המניין" וימשיכו בלימודי שנה ג'.

 

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ב' - שנה"ל תש"פ (2020-2019)

יכולים לחול שינויים מידי שנה בתכנית הלימודים).

 

שנה ג':

יום לימודים מלא (יום שני) + יום הכשרה מקצועית.

בשנה זו ההכשרה המקצועית תתקיים במסגרת הפרקטיקום בהיקף של יום בשבוע ובהתאם לדרישות הפרקטיקום (ללא נ"ז).

 

מערכת שעות תכנית השלמה שנה ג' - שנה"ל תש"פ (2020-2019)

(יכולים לחול שינויים מידי שנה בתכנית הלימודים).

 

היקף הלימודים הכולל בשנים ב'-ג':

במסלול א' - עם תזה - 18 ש"ש (36 נ"ז)

במסלול ב' - ללא תזה - 24 ש"ש (48 נ"ז)

 

סטודנט שיעמוד בקורסי תכנית ההשלמה וההכשרה המקצועית יהיה זכאי לתואר שני בעבודה סוציאלית (MA), ויהיה זכאי להגיש בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

 

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה