מבנה התוכנית

בואו להכיר את בוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית

שנה א'

יום לימודים מלא (יום שני) - 12 שעות שנתיות (ש"ש) + הכשרה מקצועית יומיים בשבוע (ימים שלישי וחמישי)

סטודנטים שאינם זכאים לפטור מקורסים במהלך שנה א' ילמדו יומיים בשבוע (ימים שני ורביעי) - 17 שעות שנתיות (ש"ש). דיון ובדיקת זכאות לפטור נעשית רק לגבי מועמדים שהתקבלו ללימודים. לא ניתן לבדוק זכאות לפטור בשלב הגשת המועמדות.

על מנת לעבור לשנה ב' יש לקבל ציון עובר בכל הקורסים, לסיים את הקורסים של שנה א' בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר". 

סטודנטים שיסיימו את חובות הלימודים של שנה זו בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר", יעברו בסוף שנה א' מ"מעמד מיוחד" למעמד "מן המניין בתנאי" וימשיכו בלימודי שנה ב'.

ממוצע הציונים בשנה א' נבדק לצורך מעבר לשנה ב' אך ציוני שנה א' אינם נכללים בממוצע הציונים לתואר שני.

מערכת שעות תוכנית השלמה שנה א' - שנה"ל תשפ"ב (2022-2021)

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

 


שנים ב'-ג'

שנה ב':

יום לימודים מלא (יום שני) + יומיים הכשרה מקצועית (ימים שלישי וחמישי)

סטודנטים במסלול א' - מסלול עם עבודת מחקר (תזה) ילמדו בשנה ב' קורס מחקר ביום נוסף (יום רביעי).

סטודנטים שיסיימו את חובות הלימודים של שנה זו בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר", יעברו בסוף שנה ב' מ"מעמד מן המניין בתנאי" למעמד "מן המניין" וימשיכו בלימודי שנה ג'.

מערכת שעות תוכנית השלמה שנה ב' - שנה"ל תשפ"ב (2022-2021)

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

 

שנה ג':

יום לימודים מלא (יום שני) + יום הכשרה מקצועית (שלישי או חמישי).

מערכת שעות תוכנית השלמה שנה ג' - שנה"ל תשפ"ב (2022-2021)

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

 

היקף הלימודים הכולל בשנים ב'-ג':

במסלול א' - עם תזה - 18 שעות שנתיות (ש"ש)

במסלול ב' - ללא תזה - 24 שעות שנתיות (ש"ש)

 

סטודנט שיעמוד בקורסי תוכנית ההשלמה וההכשרה המקצועית יהיה זכאי לתואר שני בעבודה סוציאלית (MA), ויהיה זכאי להגיש בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים לצורך קבלת מספר רישיון לעסוק בעבודה סוציאלית.

 

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה