מבנה המסלול

בואו להכיר את בוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית

מבנה הלימודים זהה בכל מגמות הלימודים.

שנה א'

יום לימודים מלא 8:00 - 20:00 (יום שני) - 24 נ"ז + הכשרה מקצועית יומיים בשבוע (ימים שלישי וחמישי, 7 שעות ביום, לעיתים כולל עבודה בשעות אחה"צ-ערב אחת לשבוע)

סטודנטים שאינם זכאים לפטור מקורסים במהלך שנה א' ילמדו יומיים בשבוע (ימים שני ורביעי) - 34 נ"ז. דיון ובדיקת זכאות לפטור נעשית רק לגבי מועמדים שהתקבלו ללימודים. לא ניתן לבדוק זכאות לפטור בשלב הגשת המועמדות.

על מנת לעבור לשנה ב' יש לקבל ציון עובר בכל הקורסים, לסיים את הקורסים של שנה א' בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר". 

סטודנטים שיסיימו את חובות הלימודים של שנה זו בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר", יעברו בסוף שנה א' מ"מעמד מיוחד" למעמד "מן המניין" וימשיכו בלימודי שנה ב'.

ממוצע הציונים בשנה א' נבדק לצורך מעבר לשנה ב' אך ציוני שנה א' אינם נכללים בממוצע הציונים לתואר שני.

מערכת שעות שנה א' - שנה"ל תשפ"ד (2024-2023)

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

 


שנים ב'-ג'

שנה ב':

יום לימודים מלא 8:00 - 20:00 (יום שני) + יומיים הכשרה מקצועית (ימים שלישי וחמישי, 8 שעות ביום, לעיתים כולל עבודה בשעות אחה"צ-ערב אחת לשבוע)

סטודנטים במסלול א' - מסלול עם עבודת מחקר (תזה) ילמדו בשנה ב' קורס מחקר ביום נוסף (יום רביעי).

מערכת שעות שנה ב' - שנה"ל תשפ"ד (2024-2023)

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

 

שנה ג':

יום לימודים מלא 8:00 - 20:00 (יום שני) + יום הכשרה מקצועית (שלישי או חמישי, 7 שעות ביום).

מערכת שעות שנה ג' - שנה"ל תשפ"ד (2024-2023)

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

 

היקף הלימודים הכולל בשנים ב'-ג':

במסלול א' - עם תזה - 36 נ"ז

במסלול ב' - ללא תזה - 48 נ"ז

 

סטודנט שיעמוד בהצלחה בקורסי המסלול וההכשרה המקצועית יהיה זכאי לתואר שני בעבודה סוציאלית (MA), ויהיה זכאי להגיש בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים לצורך קבלת מספר רישיון לעסוק בעבודה סוציאלית.

 

דרישות נוספות מצד האוניברסיטה