דרישות נוספות לתואר שלישי מצד האוניברסיטה

סטודנטים לתואר שלישי מחויבים בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ובאנגלית, כמפורט בתקנון ביה"ס ללימודים מתקדמים.

קורסי יסוד ביהדות:

תלמידים שהם בעלי שני תארים (בוגר ומוסמך) מאוניברסיטת בר אילן פטורים מלימודי יסוד ביהדות.

תלמידים בעלי תואר אחד בלבד (בוגר או מוסמך) מאוניברסיטת בר אילן חייבים בקורסים ביהדות בהיקף 4 נ"ז.

תלמידים שלא למדו באוניברסיטת בר אילן לאף לא אחד מהתארים חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 8 נ"ז.

הקורסים ניתנים במתכונת של הוראה פרונטלית או קורס מתוקשב. פרטים בביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

אנגלית כשפה זרה:

יש ללמוד קורס אנגלית לתואר שלישי (קורס כתיבה אקדמית באנגלית) בשנה הראשונה או השנייה ללימודים.

החל משנת תשפ"א, ניתן לקבל פטור מהקורס רק על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית שפה זרה. 

פרטים באתר היחידה לאנגלית שפה זרה.