מבנה התוכנית לתואר שלישי

במסגרת לימודי התואר השלישי על הסטודנט למלא את חובות השמיעה ולהגיש עבודת דוקטורט.

הלימודים מרוכזים ביום לימודים מלא מהבוקר עד אחה"צ - יום שלישי. לעיתים מתקיימות סדנאות מרוכזות בימים נוספים. 

  • קולוקוויום מחלקתי
  • סמינר לדוקטורנטים
  • סדנאות לדוקטורנטים בנושאים שונים
  • סטטיסטיקה לדוקטורנטים
  • שיטות מחקר איכותניות לדוקטורנטים 

* ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים.

יש לסיים את חובות השמיעה בשנתיים הראשונות ללימודי הדוקטורט. בקולוקוויום המחלקתי יש להשתתף במשך כל ארבע שנות הלימודים. כל הסטודנטים לתואר שלישי ישתתפו באורח פעיל בקורסים ובסמינרים במשך תקופה שלא תפחת משנתיים.