יצירת קשר עם מרכזת תארים מתקדמים

גב' עידית פורת: 

דוא"ל: sw.ma@biu.ac.il

טלפון: 03-5318354