השלמת תזה

ניתן להשלים תזה בבית הספר לעבודה סוציאלית בשני מסלולים:

מסלול השלמת תזה

מסלול עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי

* לתשומת הלב - לסטודנטים בשני המסלולים לא מוענקת תעודת מוסמך. הסטודנטים המסיימים בהצלחה את דרישות המסלולים יקבלו אישור על כתיבת תזה או כתיבת עבודה שוות ערך לתזה, בהתאם למסלול בו למדו.