שאלות נפוצות - המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

מה כוללים תהליך ההרשמה והמיונים למסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים?

תהליך ההרשמה כולל שני שלבים שיש לבצעם במקביל:

הרשמה כללית לתואר שני באוניברסיטה דרך אתר אוניברסיטת בר-אילן

העברת ומילוי מסמכי הרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית - כמפורט באתר ביה"ס לעבודה סוציאלית.

מרכזת המסלול מלווה את הנרשמים לכל אורך תהליך ההרשמה החל מהפניה הראשונית להגשת מועמדות ועד לקבלת הודעת ההחלטה, ומעדכנת אם חסר מסמך כלשהו לצורך השלמת תיק המועמדות.

תיק מועמדות מלא מועבר לבדיקה ראשונית של ועדת הקבלה שמחליטה האם להזמין את המועמד/ת להמשך תהליך המיונים (ריאיון קבוצתי) בהתבסס על עמידה בתנאי הקבלה וכלל המסמכים והפרטים שצורפו לתיק המועמדות. למען הסר ספק - עמידה בתנאי הקבלה מאפשרת המשך דיון בוועדת הקבלה אך אין משמעותה בהכרח הזמנה להמשך תהליך המיון או קבלה ללימודים במסלול.

לוח הזמנים לתהליך ההרשמה והמיונים מפורסם באתר ביה"ס לעבודה סוציאלית. חשוב לשים לב לכך שתשובות לא מתקבלות במועד אחד, אלא מדובר בתהליך.

האם יש משמעות למועד שליחת המסמכים בתקופת ההרשמה? האם ניתנת עדיפות למועמדים ששלחו מוקדם את המסמכים?

כל עוד ההרשמה פתוחה – ניתנת הזדמנות שווה לכל אחד ואחת מהמועמדים/ות (אין בתקופת ההרשמה משמעות למועד ההרשמה מבחינת סיכויי קבלה).

לוח הזמנים לתהליך ההרשמה והמיונים מפורסם באתר ביה"ס לעבודה סוציאלית. חשוב לשים לב לכך שתשובות לא מתקבלות במועד אחד, אלא מדובר בתהליך.

אני בשנה האחרונה ללימודי התואר הראשון שלי, האם באפשרותי להגיש מועמדותי לשנה"ל הבאה?

לא ניתן להגיש מועמדות ללימודים במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים ללא אישור זכאות סופי ורשמי לתואר ראשון. אין בעניין זה חריגות או אפשרות לקבלה בתנאי כלשהו. במקרה שאין זכאות סופית לתואר ראשון הדחיה היא אוטומטית. אישור זכאות זמני אינו תקף לעניין זה.

נרשמתי לקורסים כדי לעמוד בתנאי הקבלה, האם באפשרותי להגיש מועמדותי לשנה"ל הבאה?

ניתן להגיש מועמדות לאחר קבלת ציון סופי בקורסים הנדרשים לצורך עמידה בתנאי הקבלה. הרשמה לקורס אינה מספקת לעניין זה.

אם המועמד/ת רשום/ת לקורס ועתיד/ה לקבל ציון סופי במהלך תקופת ההרשמה - ניתן להגיש מועמדות והדיון במועמדות יתקיים לאחר קבלת הציון הסופי.

נרשמתי בעבר למסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים, האם עלי להעביר מחדש את כל מסמכי ההרשמה?

יש לבצע הרשמה כללית לאוניברסיטה מידי שנה גם אם התבצעה הרשמה לשנת לימודים קודמת.

המלצות נשמרות במשך שנה אחת (כך שאם הוגשה מועמדות בשנה שעברה, ניתן לבקש להעביר את ההמלצה משנה שעברה לתיק המועמדות החדש). מומלץ לבקש מממליץ/ה להעביר המלצה עדכנית - אם יש אפשרות לכך.

את שאר המסמכים הנדרשים יש להעביר ולמלא מחדש

ברשותי מכתבי המלצה ממקומות עבודה / התנדבות ו/או ממרצים מהתואר/ים הקודם/ים שלי, האם ניתן להעביר אותם?

אנחנו דורשים שבכל תיק מועמדות תהיה המלצה אחת ע"ג הטופס הרשמי של ביה"ס לעבודה סוציאלית. המלצה זו צריכה להינתן מגורם שמכיר את המועמד/ת על רקע הניסיון המקצועי הרלבנטי להגשת המועמדות ויכול/ה להעיד על המועמד/ת בהקשר זה.

ניתן לשלוח למרכזת המסלול המלצות נוספות, אם יש כאלה, אך אין דרישה כזאת.

למדתי קורסים הקשורים לתחום העבודה הסוציאלית (מתחומי הפסיכולוגיה, סוציולוגיה, מדעי החברה וכדומה), האם אפשר לצמצם את משך הלימודים בהתאם?

הלימודים במסלול נמשכים שלוש שנים בכל מקרה. הלימודים משלבים למידת קורסים בקמפוס והכשרה מקצועית שמתבצעת לאורך שלוש שנות הלימודים. בשנה הראשונה נלמדים 4 קורסים שניתן לקבל מהם או מחלקם פטור.

האם אוכל להעביר מסמכים לבדיקת זכאותי לפטור מקורסים לפני שהתקבלתי ללימודים?

בשלבי הגשת מועמדות לא ניתן לבדוק זכאות לפטור. בדיקת זכאות לפטור מתבצעת באופן אוטומטי ע"י מזכירות המסלול לגבי כל מועמד/ת שמתקבל/ת ללימודים. בשלבי הגשת המועמדות על המועמדים להיערך ללימודים במלואם ללא פטורים.

אני עומד/ת בחלק מתנאי הקבלה, אך לא בכולם באופן מלא, האם ניתן להגיש מועמדות לוועדת חריגים?

הגשת מועמדות מחייבת עמידה מלאה בכל תנאי הקבלה.

מועמדים שלא עומדים באופן מלא בתנאי הקבלה ובכל זאת מחליטים להגיש מועמדות, צריכים לקחת בחשבון שאין ועדת חריגים למסלול.

ועדת הקבלה דנה קודם כל במועמדים שעומדים בתנאי הקבלה באופן מלא. במהלך תהליך המיונים, בהתאם להתקדמותו (יכול להיות גם בחודשי הקיץ המאוחרים), ורק במידה ונותרו מקומות פנויים, ועדת הקבלה יכולה לבדוק מועמדות של מועמדים שעשו את כל שלבי ההרשמה והגישו את כל המסמכים אך אינם עומדים באופן מלא בתנאים. איננו יכולים לדעת מראש אם יוותרו מקומות פנויים (יש לקחת בחשבון שתהליך המיון הוא גם בהשוואה למועמדים אחרים שמגישים מועמדות).

תהליך ההרשמה כולל תשלום דמי הרשמה לאוניברסיטה, שלא מוחזרים בכל מקרה.

לאור זאת – לשיקולם של מועמדים שלא עומדים בתנאים באופן מלא, האם לבחור להגיש מועמדות או לא.  

אני מעוניין/ת ללמוד במסלול עם כתיבת עבודה תזה ואיני עומד/ת באופן מלא בתנאים למסלול המחקרי – האם זה ימנע את קבלתי ללימודים?

ועדת הקבלה בוחנת את המועמדות למסלול התואר השני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים באופן כללי (לפי המגמה/ות שנבחרו בעת ההרשמה). במידה והמועמדים מתקבלים ללימודים וברצונם ללמוד במסלול המחקרי (עם כתיבת עבודת תזה) – נבדקת עמידתם בתנאים למסלול זה. מי שאינו/ה עונה על תנאי הקבלה למסלול המחקרי ומעוניין/ת ללמוד במסלול עם תזה צריך/ה לעבור מבדק מיון. המבדק מתקיים בחודשי הקיץ (מועד אחד). המבדק ייבדק ע"י ראש המסלול ותתקבל החלטה על קבלה / אי קבלה למסלול עם תזה.

למה הכוונה בדרישת הקבלה ל"ניסיון בעבודה בפעילות חברתית"?

ועדת הקבלה מחפשת לראות את זיקתם של המועמדים לתחום העבודה הסוציאלית – באופן כללי ניתן להגדיר זאת כניסיון בעבודה (בשכר או בהתנדבות) הכוללת סיוע לאנשים שנמצאו במצוקה (נפשית, אישית) כלשהי.

לא משנה היקף השעות רק משך הזמן - כמפורט באתר - שנה קלנדרית אחת לפחות (=12 חודשים) במועד הגשת המועמדות, ולא עד מועד תחילת הלימודים.

עדיין לא צברתי את הניסיון הנדרש לצורך הגשת מועמדות אך עד תחילת הלימודים אצבור 12 חודשי ניסיון כנדרש, האם אני יכול/ה להגיש מועמדות?

יש להציג אישור על הניסיון הנדרש (=12 חודשים לפחות) בעת הגשת המועמדות ולא עד מועד תחילת הלימודים. אם טרם נצבר הניסיון הנדרש בעת הגשת המועמדות, המשמעות היא אי עמידה בתנאי הקבלה.

עבדתי/ התנדבתי במספר מקומות אך עבדתי/התנדבתי תקופה קצרה מ-12 חודשים, האם אפשר להתייחס לניסיון המצטבר?

כן, אנו מקבלים ניסיון מצטבר ממספר מקומות (כל עוד הניסיון מסתכם בלפחות 12 חודשים במועד ההרשמה כנדרש). על המועמדים לצרף אישור העסקה מכל אחד ממקומות העבודה/ההתנדבות במסגרת מסמכי הגשת המועמדות.

אני עובד/ת בקליניקה פרטית, איזה אישור העסקה אוכל להציג במסגרת ההרשמה וממי אוכל לקבל המלצה?

כאשר מגישים מועמדות נדרשים למלא גם שאלון מקוון דרך אתר ביה"ס לעבודה סוציאלית. בשאלון זה יש מקום לציין את הניסיון ולפרט על הרקע, ועדת הקבלה תקבל הצהרה של מועמד/ת על קליניקה פרטית.

ההמלצה צריכה להיות ממישהו/י שמכיר את המועמד/ת על רקע הניסיון הרלבנטי להגשת המועמדות שרכש/ה. לכן ניתן לפנות בבקשה לקבל המלצה מכל מי שמכיר אותך על רקע עבודתך – מדריך/ה, מעסיק/ה וכדומה.

התואר הקודם שלי הוא מאוניברסיטה מחו"ל - האם ניתן להכיר בכך?

תארים שנלמדו במוסדות אקדמיים בחו"ל המוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה, מוכרים על ידי אוניברסיטת בר-אילן (בכפוף לבדיקת ביה"ס ללימודים מתקדמים).

בוגרי אוניברסיטה ו/או מוסד אקדמי בחו"ל נדרשים להמציא במהלך ההרשמה דיפלומות וגיליונות ציונים בשפה האנגלית שהופקו על ידי מוסד הלימודים; מדרג הציונים הנהוג במוסד בו נלמדו התארים הקודמים. אם המסמכים אינם בשפה האנגלית יש להציג את המסמכים בשפת המקור מלווים בתרגום לאנגלית בצרוף אישור נוטריון על נכונות התרגום.

לבירור בנושא זה יש לפנות לביה"ס ללימודים מתקדמים.

 

אני עובד/ת או מתנדב/ת במקום שעובדים/ות בו גם עובדים סוציאליים – האם אוכל לבצע את ההכשרה המקצועית במקום העבודה (או ההתנדבות)?

לא ניתן לבצע את ההכשרה המקצועית במקום עימו למועמדים יש היכרות אישית מוקדמת עם צוות מקום העבודה.

בכל שנת לימודים הסטודנטים משובצים למקום הכשרה ע"י צוות היחידה להכשרה מקצועית (כל שנה ההכשרה מתבצעת במקום אחר). חלק ממטרות ההכשרה הינן לחשוף ככל הניתן את הסטודנטים לתחומים המגוונים של העבודה הסוציאלית.

האם ניתן להכיר בניסיון שכבר צברתי בעבודה (או בהתנדבות) כהכשרה מקצועית?

לא ניתן להכיר בניסיון קודם שנצבר בעבודה או בהתנדבות כחלק מחובות ההכשרה המקצועית המתבצעת במהלך הלימודים (לכל אורך 3 שנות הלימודים). ההכשרה היא חלק אינטגרלי מתוכנית הלימודים.

אני גר/ה רחוק מאזור אוניברסיטת בר-אילן, האם אוכל לבצע את ההכשרה המקצועית קרוב למקום מגורי?

אזור המגורים של הסטודנטים הוא אחד משיקולי השיבוץ למקום ההכשרה המקצועית אך אינו העיקרי. בדרך כלל הסטודנטים משובצים באזור המרכז ובקרבת האוניברסיטה תוך ניסיון להתחשב במקום המגורים של הסטודנטים אך לעיתים הסטודנטים משובצים רחוק ממקום המגורים. ביה"ס לעבודה סוציאלית לא מתחייב לשבץ את הסטודנטים באזור מגוריהם או בסמוך אליו.  

קיבלתי הודעה שלא התקבלתי ללימודים, האם באפשרותי לערער על ההחלטה?

מסלול התואר השני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים מבוקש ומספר המקומות במסלול מצומצם.

מועמדים שמבקשים לערער על החלטת דחייה, יכולים להעביר לדוא"ל של מרכזת המסלול מכתב ערעור. בסוף הקיץ (סוף אוגוסט-תחילת ספטמבר) אנחנו בודקים את פניות המערערים ומעדכנים בהתאם.

איזה תואר מקבלים בסיום הלימודים?

בסיום הלימודים (סיום כל חובות הקורסים ושלושת שלבי ההכשרה המקצועית - סה"כ 3 שנים) מוענקת תעודת 'מוסמך בעבודה סוציאלית' (MA) . לתעודה מצורף נספח המציין את מגמת הלימוד. מסיימי המסלול זכאים להגיש למשרד הרווחה והביטחון החברתי בקשה לרישום בפנקס העובדים הסוציאליים ולקבל מספר רישיון לעסוק בעבודה סוציאלית.

באיזה תחומים אני יכול/ה לעבוד בסיום הלימודים?

מסיימי המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים משתלבים בעבודה במגוון תחומים ושירותים לאחר סיום התואר: שירותי רווחה, שירותים למען הקהילה, שירותי בריאות הנפש, שירותי בריאות, מרכזים לטיפול בילד ובמשפחה, מרכזים לטיפול בהתמכרויות, מרכזים לטיפול בקשישים, עבודה עם נוער בסיכון, תחומי השיקום, עבודה עם אנשים עם מגבלה, עבודה בעמותות ועוד.

בוגרינו ממלאים מגוון תפקידים: החל בעובדים סוציאליים ומטפלים וכלה בראשי צוות ומנהלי מחלקות לשירותים חברתיים, מחלקות לשירותים סוציאליים וכן בתפקידי מפתח במשרדים הממשלתיים הרלוונטיים או בארגונים פרטיים ובעמותות. בוגרים רבים שסיימו לימודיהם במסלול עם תזה ממשיכים ללימודי תואר שלישי והופכים לחוקרים ולמרצים באקדמיה ובמכוני מחקר.

מוזמנים להכיר חלק מבוגרות ובוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית ולהתרשם ממגוון התפקידים בהם הם/ן עוסקים/ות.

♦ אפשרות יחודית לבוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן ♦ לימודי תעודה בהנחיית קבוצות בגישה אינטגרטיבית - הלימודים נמשכים שנה אחת ומעניקים הזדמנות יחודית לבוגרי ביה"ס המבקשים להעמיק את הידע שלהם בהנחיית קבוצות ולקבל תעודת לימודי הנחיית קבוצות של היחידה ללימודי המשך. לפרטים ומידע נוסף הקלק/י כאן

האם ניתן לעסוק בטיפול בסיום הלימודים?

עבודה סוציאלית הנה מקצוע טיפולי (לא משנה באיזו מגמה למדו הסטודנטים). חוק העובדים הסוציאליים קובע שעבודה סוציאלית עוסקת בשיפור תפקודם האישי והחברתי של הפרט, המשפחה והקהילה בדרך של טיפול, שיקום, ייעוץ והדרכה בשיטות טיפול מקצועיות הנהוגות במשלח יד זה.

משרד הרווחה והביטחון החברתי מאפשר הכרה במספר תחומי מומחיות בעבודה סוציאלית: משפחה; ילדים ונוער; זקנה; נשים; תקון; מוגבלויות; קהילה; בריאות; בריאות הנפש; ניהול מערכות רווחה.

חשוב להדגיש שסיום הלימודים במסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים מהווה בעצם את תחילת הדרך המקצועית בעולם הטיפול (בפרט או בקהילה). העוסקים בתחומים אלה ממשיכים ללמוד, להתמקצע ולקבל הדרכות תוך גילוי אחריות מקצועית לפונים להם הם מסייעים (לדוגמה,  בוגרי המגמה הטיפולית (כולל אשכול שיקום ובריאות) יוכלו, לאחר סיום לימודיהם, להגיש מועמדות ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ביחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן בכפוף לתנאי הקבלה של התוכנית.

♦ אפשרות יחודית לבוגרי ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן ♦ לימודי תעודה בהנחיית קבוצות בגישה אינטגרטיבית - הלימודים נמשכים שנה אחת ומעניקים הזדמנות יחודית לבוגרי ביה"ס המבקשים להעמיק את הידע שלהם בהנחיית קבוצות ולקבל תעודת לימודי הנחיית קבוצות של היחידה ללימודי המשך. לפרטים ומידע נוסף הקלק/י כאן