מנהלי בית הספר

פרופ' מורטון טייכר פרופ' סול גרין hartman

פרופ' מורטון טייכר 

מייסד ביה"ס

פרופ' סול גרין ז"ל 

ניהל את ביה"ס בשנים:

1967-1966

ד"ר יחזקאל הרטמן ז"ל

ניהל את ביה"ס בשנים:

1972-1967

פרופ' בן לפין פרופ' מאיר לבנברג גב' פלורנס מיטווך

פרופ' בן לפין ז"ל

ניהל את ביה"ס בשנים:

1976-1972

פרופ' מאיר לבנברג

ניהל את ביה"ס בשנים:

1979-1976  

גב' פלורנס מיטווך ז"ל

ניהלה את ביה"ס בשנים:

1986-1979

פרופ' ראובן שינדלר פרופ' חיים גרנות ד"ר אהרן יורק

פרופ' ראובן שינדלר

ניהל את ביה"ס בשנים:

1990-1986; 1999-1997

פרופ' חיים גרנות

ניהל את ביה"ס בשנים:

1994-1990

ד"ר אהרן יורק

ניהל את ביה"ס בשנים:

1997-1995

פרופ' יונתן רבינוביץ פרופ' חיה יצחקי ד"ר חיה שוורץ

 פרופ' יונתן רבינוביץ'

ניהל את ביה"ס בשנים:

2003-1999

פרופ' חיה יצחקי

ניהלה את ביה"ס בשנים:

2007-2003

ד"ר חיה שוורץ

ניהלה את ביה"ס בשנים:

2012-2007

פרופ' רחל דקל baum שרה פרידמן

פרופ' רחל דקל

ניהלה את ביה"ס בשנים:

2016-2012

פרופ' נחמי באום

ניהלה את ביה"ס בשנים:

2021-2016

פרופ' שרה פרידמן

מנהלת את ביה"ס

2021 -