דרישות נוספות לתואר שני מצד האוניברסיטה

קורסי יסוד ביהדות:

נוסף על הקורסים בעבודה סוציאלית הסטודנטים מחויבים ללמוד קורסי יסוד ביהדות במהלך התואר.

 - בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 4 נ"ז.

- בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 8 נ"ז.

הקורסים ניתנים במתכונת של הוראה פרונטלית או קורס מתוקשב.

תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.

פרטים באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות

מוזמנים ומוזמנות ללמוד את קורסי החובה ביהדות דרך המדרשה ובית המדרש (מוכר לנקודות זכות ויש אפשרות למלגות).
לפרטים במענה מהיר –  ווטסאפ המדרשה  /  ווטסאפ בית המדרש

תוכנית ראשית - מעוניינים ללמוד את לימודי היסוד ביהדות בדרך קלה מהנה ומעשירה?
תוכנית ראשית מזמינה אתכם ללימודיים חווייתיים ומעשירים - תכנים אקטואליים + מלגה יפה + קבוצת איכות.  
לפרטים במענה מהיר – ווטסאפ תוכנית ראשית

 

אנגלית כשפה זרה:

מי שהחלו לימודיהם עד שנת תשפ"ב יפעלו לפי ההנחיות האלה:

כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים בלימודי אנגלית שפה זרה. קורסי אנגלית ניתנים במתכונת של הוראה פרונטלית. הם לא בהכרח מתקיימים ביום הלימודים.

- תלמידי מסלול א' (עם תזה) חייבים לגשת לבחינת המיון. יש להירשם לבחינה מראש.

- תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) יכולים לקבל פטור על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית כשפה זרה. הזכאות לפטור נבדקת ומתואמת עם היחידה. מי שאינו זכאי/ת לפטור צריך/ה לגשת לבחינת המיון ולפעול לפי תוצאות הבחינה. יש להירשם לבחינה מראש.

פרטים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה

מתקבלי תשפ"ג ואילך יפעלו לפי ההנחיות האלה:

תלמידי מסלול א' (עם תזה) נדרשים ללמוד אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראו באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה).

תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) פטורים מלימודי אנגלית לתואר שני.