סטודנטים הלומדים במסלול עם תזה בתוכנית לתואר שני

עבודות תיזה ודיסרטציות שהוגשו בביה"ס לעבודה סוציאלית

תהליך כתיבת עבודת תזה: לוח זמנים ונהלים 

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"ד (2024-2023)

נוהל הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים - זכויות וחובות המנחה והמונחה

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה 

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

פניה לועדת אתיקה

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) 

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) במתכונת מאמר

הנחיות להגנה על התזה

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה) 

פרסומים מדעיים משותפים לתלמיד תזה ולמנחה: עקרונות מנחים

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

  

דוגמאות לעבודות תזה: