סטודנטים הלומדים במסלול עם תזה בתוכנית לתואר שני

עבודות תיזה ודיסרטציות שהוגשו בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

תהליך כתיבת עבודת תזה: לוח זמנים ונהלים 

 

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"ב (2022-2021)

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית 

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה 

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

 

פניה לועדת אתיקה

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) 

 

דוגמאות לעבודות תזה:

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה) 

 

פרסומים מדעיים משותפים לתלמיד תזה ולמנחה: עקרונות מנחים