שלחו לחבר

סטודנטים הלומדים במסלול עם תזה בתכנית לתואר שני

עבודות תיזה ודיסרטציות שהוגשו בביה"ס לעבודה סוציאלית

 

תהליך כתיבת עבודת תזה: לוח זמנים ונהלים (נכון לינואר 2021)

 

רשימת מנחים ונושאי הנחיה לשנת תשפ"ב (2022-2021)

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית (נכון לנובמבר 2020)

 

הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה (נכון לנובמבר 2020)

טופס מלווה להגשת הצעת תזה לביה"ס לתארים מתקדמים

טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה

 

פניה לועדת אתיקה

 

דוגמאות להצעות תזה ראשוניות:

דוגמאות להצעות תזה מלאות:

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) (מעודכן לנובמבר 2020)

 

דוגמאות לעבודות תזה:

תהליך הגשת תזה לספריה וסיום התואר (לאחר הגנה) - בתקופת הקורונה

 

פרסומים מדעיים משותפים לתלמיד תזה ולמנחה: עקרונות מנחים

תאריך עדכון אחרון : 18/08/2021