תהליך ההרשמה והגשת מועמדות לתואר שלישי

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) מתקיימת בתאריכים 11.2.24 - 30.6.24


1. יש למלא את טופסי ההרשמה המובנים, ולשלוח מסמכים לבית הספר לעבודה סוציאלית כמפורט להלן:

  • טופס פרטים אישיים ומקצועיים
  • המלצה מהמנחה לתזה. יש להעביר את הקישור לטופס ההמלצה למנחה.
  • טופס הסכמה ממנחה להנחיה. יש להעביר את הקישור לטופס הסכמה למנחה שהסכים להנחות אתכם בעבודת הדוקטורט. רשימת מנחים ונושאי הנחיה מופיעה בהמשך העמוד.
  • הצעת מחקר קצרה בהיקף של כשני עמודים בתחום המחקר שאת/ה מעוניין/ת לחקור בדוקטורט, עם ראשי הפרקים האלה: נושא המחקר; רקע; שאלת המחקר; מערך המחקר; חשיבות צפויה / ייחודיות; נגישות לאוכלוסיה. יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • עותק אלקטרוני של עבודת התזה. יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • תעודות גמר של התואר הראשון והשני (אם המועמד לא סיים את לימודיו בבר-אילן). יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il
  • גיליון ציונים של התואר הראשון והשני (אם המועמד לא סיים את לימודיו בבר-אילן). יש לשלוח לדוא"ל: sw.ma@biu.ac.il

2. יש להירשם לתואר שלישי בעבודה סוציאלית באתר אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחרי ההנחיות.

3. ועדת הקבלה תדון במועמדות של מי שביצע את כל שלבי ההרשמה ותקבל החלטה על סמך כל המסמכים שהעביר לאוניברסיטה ולבית הספר לעבודה סוציאלית. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים לריאיון לפי שיקול דעתה. בית הספר אינו מבטיח את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

רשימת מנחים ונושאי הנחיה

לוח זמנים להרשמה לתואר שלישי