מבנה תוכנית הלימודים לתואר ראשון

שנה א'

ימי הלימודים: שני ורביעי

ימי שלישי:

סמסטר א' - ימי עיון וסיורים 

סמסטר ב' - הכשרה מקצועית (5 שעות ביום)

מערכת שעות תואר ראשון

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

שנה ב'

ימי הלימודים: שני ורביעי

הכשרה מקצועית: ימי שלישי וחמישי (7 שעות ביום)

מערכת שעות תואר ראשון

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

שנה ג'

יום הלימודים: רביעי

הכשרה מקצועית: ימי שלישי וחמישי (8 שעות ביום)

מערכת שעות תואר ראשון

* יכולים לחול שינויים מידי שנה בתוכנית הלימודים

הקורסים הנלמדים במסגרת בית הספר לעבודה סוציאלית

שנה א': יסודות בעבודה סוציאלית; מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית; מבוא לפסיכולוגיה; סטטיסטיקה; תיאוריות באישיות; האדם בסביבתו ובחברה; מדינת הרווחה במציאות משתנה; קריאה וכתיבה מדעית; זקנה ועבודה סוציאלית - תיאוריה ודרכי התערבות; זהות ורגישות תרבותית בעבודה סוציאלית; הכשרה מקצועית – יום בשבוע.

שנה ב': דינמיקה קבוצתית; שיטות התערבות עם הפרט או עם הקהילה; התערבות קהילתית בטיפול בפרט או טיפול פרטני בקהילה (בהתאם למגמת הלימוד בה לומד הסטודנט); שיטות מחקר; עיבוד נתונים; פסיכופתולוגיה; תיאוריות התפתחותיות; עבודה סוציאלית עם ילדים ונוער; עבודה סוציאלית עם משפחות; סוגיות אתיות בעבודה סוציאלית; מדיניות ועוני; עבודה סוציאלית ומשפט; הכשרה מקצועית – יומיים בשבוע.

שנה ג': שיטות התערבות עם הקבוצה; שיטות התערבות עם הפרט או שיטות התערבות עם הקהילה (בהתאם למגמת הלימוד); התערבות במצבי משבר וטראומה; שונות נוירו-התפתחותית; עבודה סוציאלית במערכת הבריאות; סמינריון מחקר; Practicing gender sensitive social work - Domestic violence as a test case; הכשרה מקצועית – יומיים בשבוע.

סה"כ: 48 ש"ש בעבודה סוציאלית

יש לסיים את הלימודים בשלוש שנים