מגמת ניהול וקהילה

מגמה ייחודית המשלבת מיקוד והעמקה בשני עולמות ידע: ניהול וקהילה, הנגזרים מתחום ה"מאקרו פרקטיקה בעבודה סוציאלית". זהו תחום העוסק בהנעת שינויים חברתיים רחבים תוך התמקדות בהתערבויות מקצועיות מתוכננות בארגונים ובקהילות ובהשפעתן על המדיניות.

תוכנית הלימודים מתמקדת בתיאוריות ובאסטרטגיות התערבות התורמות לפיתוח הזהות המקצועית ולפרקטיקה של העובדים הסוציאליים העוסקים בתחומים אלו או מעוניינים לעסוק בתחומים אלו, תוך יצירת אינטגרציה בין הניסיון והידע של הסטודנטים מעבודתם בשדה לבין החומר הנלמד. יתרה מכך, ניתן דגש על הקניית מיומנויות שיאפשרו לסטודנטים לנהל או לרכז ארגונים ותוכניות התערבות וליצור שינויים מתוכננים בקהילות ובמדיניות תוך הסתכלות עכשווית על הנעשה בארץ ובעולם בתחומים אלו.

המגמה מיועדת הן לעובדים פרטניים המעוניינים להרחיב ולפתח את עולמות הידע שבהם הם עוסקים לתחומי המאקרו, הן לעובדים סוציאליים העוסקים בתפקידי פיקוח / ניהול / ריכוז ועדות / ריכוז תוכניות קהילתיות והן לעובדים סוציאליים קהילתיים.

המרצים במגמה הינם מהשורה הראשונה בתחומים אלה, בעלי פרספקטיבה תיאורטית ופרקטית ישראלית ובין-לאומית וראייה מערכתית ומשלבת בין מתודות התערבות. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות.

הסטודנטים במגמה יכולים לבחור במסלול עם עבודת מחקר (תזה) או ללא עבודת מחקר. מספר הקורסים בכל אחד מהמסלולים שונה אך בשני המסלולים יש הקפדה יתרה על פיתוח וקידום הסטודנטים. סטודנטים שבוחרים לעשות עבודת תזה יכולים לערוך מחקר בשדה המקצועי בו הם עובדים, או בשדה מקצועי אחר ולהגדיל את המומחיות שלהם בתחום המקצועי דרך ביצוע המחקר.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא). נוסף על כך יש ללמוד אנגלית בעבור מי שלומד במסלול עם תזה ולימודי יסוד ביהדות. קורסי יסוד ביהדות ניתנים במתכונת פרונטלית או מתוקשבת. קורסי אנגלית נלמדים במתכונת פרונטלית ולא בהכרח נלמדים בימי רביעי.

אפשרות להשתתף בתוכנית לחילופי סטודנטים לסמסטר בחו"ל: social-work.biu.ac.il/student-exchange_sw


מי שהחלו לימודיהם עד שנת תשפ"ג (כולל) – שם המגמה על התעודה ייכתב – מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

מתקבלי תשפ"ד ואילך – שם המגמה על התעודה ייכתב – מגמת ניהול וקהילה


ההרשמה למגמת ניהול וקהילה לתואר שני לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) נמשכת

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) - מגמת ניהול וקהילה - מעודכן ליולי 2023

תקצירי קורסים לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) - מגמת ניהול וקהילה

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

 

בוגרים מספרים

מפירות המחקר