מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

שלחו לחבר

מגמה ייחודית המשלבת למידה הן של עקרונות הניהול בארגונים חברתיים והן של סוגיות מתקדמות בעבודה קהילתית. המגמה נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים בתפקידי ניהול, ריכוז תכניות וצוותים, עבודה קהילתית או מעוניינים להתמקצע בתפקידים ובתחומים אלו. תכנית הלימודים משלבת הקניה של תאוריות עדכניות ושל מיומנויות לעבודה ברמת המיקרו והמאקרו. עם חברי הסגל נמנים מרצים המומחים בעולמות ידע מגוונים. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

ההרשמה לתואר שני לשנה"ל תשפ"ב מתקיימת בתאריכים 17.1.21 - 30.4.21

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - מגמת פיתוח קהילתי וארגוני - מעודכן ליולי 2020

תקצירי קורסים לשנה"ל תשפ"א - התכנית לתואר שני

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

בוגרים מספרים מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

מפירות המחקר מגמת פיתוח קהילתי וארגוני

תאריך עדכון אחרון : 17/01/2021