שלחו לחבר

פסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית

מרכז התוכנית: ד"ר רוני אלפנדרי

יו"ר אקדמי: פרופ' משה הלוי ספירו

ועדת ההוראה: ד"ר רוני אלפנדרי; ד"ר שירלי בן-שלמה; ד"ר אליאן זומרפלד; אסף לוריא

תאריך פתיחה: 19 באוקטובר 2021

מפגש אוריינטציה לתלמידי שנה א': 12 באוקטובר 2021


ההרשמה לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) תפתח בפברואר 2022


התוכנית התלת-שנתית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית הוקמה בשנת 1986 על ידי ד"ר נעמי אברמוביץ ז"ל, מחלוצות המגמה הקלינית בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד באוניברסיטת בר-אילן. התוכנית נועדה למטפלים המעוניינים להרחיב את הידע ואת ההבנה הטיפוליים שלהם ולהעמיק בתיאוריות הפסיכואנליטיות הקלאסיות והעכשוויות במסגרת אקדמית, בהוראת ובהדרכת מיטב המטפלים הפסיכואנליטיים בארץ.

למידע נוסף על התוכנית שלחו לנו הודעה דרך דף צור קשר

אוכלוסית היעד ותנאי הקבלה

  • עובדים סוציאליים בעלי תואר שני טיפולי ושנתיים ניסיון לפחות בעבודה טיפולית במסגרת בריאות הנפש, לאחר קבלת התואר השני, כמפורט בהמשך.
  • פסיכולוגים קליניים, חינוכיים ושיקומיים מומחים או מתמחים, קרימינולוגים קליניים, פסיכיאטרים מומחים או מתמחים - בעלי שנתיים ניסיון לפחות בעבודה  טיפולית במסגרת בריאות הנפש. הוועדה תשקול מידי שנה קבלה של מועמדים מתחומים אלו.
  • בעלי תואר שני ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומים האלה: טיפול באמנות / טיפול בתנועה / טיפול במוסיקה, בעלי ניסיון קליני מוכח ומשמעותי (של שנתיים לפחות בעבודה טיפולית במסגרת בריאות הנפש לאחר התואר השני). הוועדה תשקול מידי שנה קבלה של מועמדים מתחומים אלו.

התנסות במסגרת של בריאות הנפש: אחד הקריטריונים החשובים ביותר לקבלה לתוכנית הוא שנתיים התנסות במסגרת של בריאות הנפש (כמפורט בהמשך), כאשר לפחות חצי מהתקופה הנ"ל רצוי שתתקיים במסגרת אשפוזית. אין תחליף לקריטריון זה ולא ניתן להשלימו במהלך הלימודים בתוכנית, להוציא מקרים יוצאים מן הכלל שבהם המועמד עובד בזמן ההרשמה כשנה שלמה במסגרת פסיכיאטרית אשפוזית. פירוט נוסף על מסגרת בריאות הנפש

ועדת הקבלה מעניקה משקל משמעותי ועדיפות למועמדים שנמצאים בטיפול פרטני אישי, דו-שבועי, ממושך ומשמעותי, שאותו עובר המועמד בשנים האחרונות. רצוי באוריינטציה דינמית.

המועמדים שימצאו מתאימים, יוזמנו לראיונות אישיים והקבלה לתוכנית תיעשה על סמך הראיונות, המלצות והערכת ועדת ההוראה.

מבנה התוכנית ותוכנית הלימודים

התוכנית הינה תלת-שנתית (בנסיבות יוצאות דופן ועדת ההוראה רשאית להמליץ על הארכת משך הלימודים). הלימודים מתקיימים אחת לשבוע, בימי שלישי בשעות 8:00 – 16:00. שעות הלימוד משתנות משנה לשנה ומסמסטר לסמסטר. סה"כ כ-650 שעות שנתיות במהלך שנות הלימוד.

הלימודים כוללים סמינר קליני בכל שנה, קורסים תיאורטיים והדרכה אישית. חלה חובת נוכחות בכל ההרצאות והסמינרים המועברים במסגרת התוכנית. נוסף על כך, מתקיימות מפעם לפעם הרצאות של מרצים אורחים, המוקדשות לנושאים שונים ומגוונים. ההשתתפות בהרצאות אלו היא חובה. אי-עמידה בחובת הנוכחות עשויה לגרור אחריה חזרה על לימודי קורס ו/או אי-סיום הלימודים בהתאם לשיקול דעתה של וועדת ההוראה ובהתאם לנסיבות.

ועדת ההוראה ממנה בכל שנה טיוטר המלווה את הקבוצה לאורך שלוש שנות הלימוד. הטיוטר פוגש את הקבוצה לפחות פעמיים במהלך השנה, בדרך כלל על חשבון חלק מיום הלימודים. מטרת מפגשים אלו היא לאפשר משוב על מהלך הלימודים. ההשתתפות במפגשים אלו הינה חובה.

הלימודים בתוכנית מתקיימים בגישה פסיכואנליטית. סגל ההוראה בתוכנית פתוח לתורות שונות ודרישה דומה מתקיימת גם לגבי הסטודנטים. על מנת לשמור על אוירה פתוחה ונעימה שבה מתקיימת למידה מקדמת, סטודנטים בעלי זיקה לתורת טיפול מסוימת, חשוב שיגלו פתיחות והבנה למסגרת הלימודית הפסיכואנליטית, בדומה לפתיחות של חברי הסגל ומדריכי התוכנית.

התוכנית אינה מוכרת לגמול השתלמות מטעם משרד החינוך. התוכנית מוכרת על ידי האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה ועל ידי האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית מיסודו של ד"ר יוסי הדר ז"ל. הקבלה האישית לאיגודים אלו היא על סמך הקריטריונים המקובלים באיגודים עצמם.

מערכת שעות

תוכני הקורסים

סדנאות בתוכנית

פירוט על הדרכה וטיפול אישי

* התוכנית נתונה לשינויים

סגל ההוראה ומדריכים

סגל ההוראה בתוכנית

רשימת מדריכי התוכנית

רשימת חברי הסגל והמדריכים של התוכנית מתעדכנת מעת לעת.

מטלות וועדת סטטוס

  • השתתפות ונוכחות מלאה בכל הקורסים התיאורטיים, הסמינרים הקליניים וההרצאות ועמידה בכל חובות הקורסים.
  • הגשת עבודת גמר בסיום הלימודים: נושא עבודת הגמר ייבחר על ידי כל סטודנט לפי נושאי העניין שלו. עם זאת, על נושא העבודה ותוכנה להיות קשורים בקשר הגיוני עם תחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית. את העבודה יש להגיש בשנה שלאחר סיום הלימודים.
  • ניהול של לפחות שני טיפולים פסיכותרפויטיים רציפים מקבילים במשך כל שנות הלימודים בתוכנית.
  • אישור על השתתפות ב-120 שעות הדרכה.

תקנון עבודות גמר

ועדת הסטטוס של התוכנית

שכר לימוד

מרכיבי שכר הלימוד: 35,700 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה

שנה א': 13,100 ₪ + 200 ₪ דמי הרשמה

שנה ב': 12,000 ₪ 

שנה ג': 10,600 ₪ 

שכר הלימוד לא כולל את התשלום עבור הדרכה המתבצע ישירות למדריך האישי (250 ש"ח לשעה, כולל מע"מ).

המתקבלים לשנה"ל תשפ"ב ישלמו מקדמה בסך 1,500 ₪ משכר הלימוד של השנה הראשונה.
שכר הלימוד יתחלק לשישה תשלומים צמודים למדד יוקר המחייה, יולי מידי שנה.


למידע נוסף על התוכנית שלחו לנו הודעה דרך דף צור קשר

gradhat

לעומדים בהצלחה בדרישות התוכנית תוענק תעודה המאשרת סיום לימודים בתוכנית לפסיכותרפיה בגישה פסיכואנליטית, מטעם היחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד, אוניברסיטת בר-אילן.

hand-emoji

התוכנית מוכרת ע"י האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.

 hand-emoji

התוכנית מוכרת ע"י האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה.

facebook

תאריך עדכון אחרון : 13/01/2022