הנחיות מחלקתיות להרשמה לקורסים

הנחיות מחלקתיות לנרשמים לקורסים לשנה"ל תשפ"ד

הנחיות מחלקתיות לנרשמים לקורסים בתוכנית לתואר ראשון

 • בכל שנה יש לסיים את כל הדרישות המופיעות במקבץ קורסי החובה באותה שנת לימודים. אין "לגרור" קורסים לשנים הבאות.
 • בקורסי המתודה, הציון העובר הוא 70. יש לקבל ציון זה בכל מטלה וגם בציון הסופי. קורסי המתודה הם: "יסודות בעבודה סוציאלית", "דינמיקה קבוצתית", "שיטות התערבות עם הפרט", "שיטות התערבות  עם הקבוצה" , "טיפול פרטני בקהילה", "התערבות קהילתית בטיפול בפרט" ו"קהילה וניהול חברתי".
 • יש להירשם גם ללימודי יסוד ביהדות, ללימודי אנגלית ולקורס כללי בהתאם לדרישות האוניברסיטה.
 • יש להירשם גם לקורס הכשרה מקצועית בכל שנה. "קורס" הכשרה יופיע ברשימת קבוצות קורס ללא מועדים - אין להשתבץ לקורסים בימים המיועדים להכשרה מקצועית (שנה א' – יום שלישי,  שנה ב' + ג' – ימי שלישי וחמישי)
 • קורסים הנלמדים לסירוגין אחת לשבועיים יופיעו ב"חפיפת קבוצות קורס" – זה תקין.
 • מומלץ להירשם לקורסים מתוך שיבוץ מרשימה, כך לא ישכחו קורסים.

שנה א' בתוכנית לתואר ראשון

 • הקורס "מבוא לעבודה סוציאלית קהילתית" (76-107) ילמד אחת לשבועיים לאורך כל שנת הלימודים.
 • ההרשמה לקורס "יסודות בעבודה סוציאלית" (76-106)  נעשית ע"י ביה"ס לעבודה סוציאלית.
 • ימי שלישי מוקדשים להכשרה מקצועית לאורך כל השנה – נא לא להירשם לקורסים בימים אלה.

שנה ב' בתוכנית לתואר ראשון

 • עם תחילת הכנת מערכת השעות יש לבחור במגמה שנבחרה בסוף שנה א' - אין לשנות מגמה.
 • כל הקורסים הינם קורסי חובה.
 • הכשרה מקצועית מתקיימת בימי שלישי וחמישי – נא לא להירשם לקורסים בימים אלה.
 • תלמידי כל המגמות חייבים להירשם לקורס "דינמיקה קבוצתית" (76-209).
 • תלמידי המגמה הפרטנית: בקורס "שיטות התערבות עם הפרט" (76-212) ובקורס "דינמיקה קבוצתית" (76-209) - נא להירשם  לקבוצה אליה שובצתם ע"י ביה"ס.  קורסים אלה נלמדים בצמדים קבועים מראש;   הקורסים הבאים נלמדים לסירוגין אחת לשבועיים: "התערבות קהילתית בטיפול בפרט" (76-255) ו"מיומנויות התערבות עם הפרט" (76-225).
 • תלמידי מגמת קהילה וניהול חברתי: הקורסים הבאים נלמדים לסירוגין אחת לשבועיים: "טיפול פרטני בקהילה" (76-267) ו"מיומנויות התערבות בע"ס קהילתית" (76-226).

שנה ג' בתוכנית לתואר ראשון 

 • כל הקורסים הינם קורסי חובה.
 • הכשרה מקצועית מתקיימת בימי שלישי וחמישי – נא לא להירשם לקורסים בימים אלה.
 • תלמידי המגמה הפרטנית:  בקורסים "שיטות התערבות עם הפרט" (76-315)  ו"שיטות התערבות עם הקבוצה" (76-316) - נא להירשם  לקבוצות אליהן שובצתם  ע"י ביה"ס. קורסים אלו נלמדים בצמדים קבועים מראש.

הנחיות מחלקתיות לנרשמים לקורסים במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

בכל שנה יש לסיים את כל הדרישות המופיעות במקבץ הקורסים באותה שנת לימודים. אין "לגרור" קורסים לשנים הבאות.

בקורסי המתודה, הציון העובר הוא 70. יש לקבל ציון זה בכל מטלה וגם בציון הסופי. קורסי המתודה הם:

בשנה א': התערבות וטיפול בעבודה סוציאלית, שיטות התערבות בעבודה סוציאלית קהילתית, עבודה פרטנית לעובדים קהילתיים, דינמיקה קבוצתית

בשנה ב': טיפול בפרט המבוגר, שיטות התערבות עם הקבוצה, שיטות התערבות עם הקהילה

בשנה ג': סוגיות נבחרות בטיפול דינמי וטיפול בפרט המבוגר ב' (סמינר ופרקטיקום), טיפול פרטני במערכות שיקום ובריאות (סמינר ופרקטיקום), רוצים שינוי?! שינוי מדיניות הלכה למעשה (סמינר ופרקטיקום)

הקורסים הנלמדים בשנה א' מוגדרים כ"קורסי השלמה" ואינם נכנסים לממוצע הכללי של התואר.

על מנת לעבור לשנה ב' יש לקבל ציון עובר בכל הקורסים, לסיים את הקורסים של שנה א' בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר".

סטודנטים שיסיימו את חובות הלימודים של שנה זו בממוצע ציונים 80 ואת ההכשרה המקצועית בציון "עובר", יעברו בסוף שנה א' מ"מעמד מיוחד למעמד "מן המניין" וימשיכו בלימודי שנה ב'.

דרישות נוספות לתואר שני  מצד האוניברסיטה:

(חובות אוניברסיטאיות שיש להשלים במהלך שלוש שנות הלימודים לתואר)

כל תלמידי התואר השני נדרשים ללמוד ללימודי יסוד ביהדות, לפי הדרישות של בית הספר ללימודי יסוד ביהדות באתר ביה"ס ללימודי יסוד ביהדות

תלמידי מסלול א' (עם תזה) נדרשים ללמוד אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראו באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה).

תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) פטורים מלימודי אנגלית לתואר שני.


הנחיות מחלקתיות לנרשמים לקורסים בתוכנית לתואר שני (לבעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית)

היקף כללי של נק"ז

מסלול עם תזה: 36 נ"ז במהלך התואר  + כתיבת עבודת תזה

מסלול בלי תזה: 48 נ"ז במהלך התואר

דרישות נוספות לתואר שני  מצד האוניברסיטה

כל תלמידי התואר השני נדרשים ללמוד ללימודי יסוד ביהדות, לפי הדרישות של המחלקה ללימודי יסוד באתר המחלקה ללימודי יסוד

תלמידי מסלול א' (עם תזה) נדרשים ללמוד אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים ראו באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה).

תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) פטורים מלימודי אנגלית לתואר שני.

לימודי המחקר במסלול המחקרי

בשנה הראשונה כולם לומדים שני קורסים סמסטריאליים בשיטות מחקר: האחד בדגש מחקר כמותי והשני בדגש על מחקר איכותני

בשנה שנייה כולם לומדים סמינר תזה + קורס לפי שיטת המחקר של התזה:

קורס שנתי בסטטיסטיקה או 2 קורסים סמסטריאליים במחקר איכותני

מבנה תוכנית הלימודים

לכל מגמה ולכל מסלול יש תוכנית סגורה ומובנית, והקורסים מתקדמים ומתפתחים במהלך הסמסטרים ובנויים זה על זה או זה במקביל לזה מתוך חשיבה.

יש להקפיד להירשם לכל הקורסים. בתחילת השנה נרשמים לכל הקורסים של אותה שנת הלימודים, דהיינו קורסי סמסטר א', קורסים שנתיים, קורסי סמסטר ב'.

בכל הקורסים - ציון עובר הוא 60

בהצלחה