תהליך ההרשמה

שלחו לחבר

ההרשמה לתכנית ההשלמה לשנה"ל תשפ"א (2021-2020) ממשיכה לפי המועדים המפורטים: 

ההרשמה להתרכזות הטיפולית הסתיימה. 

ההרשמה להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני ולהתרכזות שיקום ובריאות נמשכת. נעדכן באתר שבועיים לפני מועד סיום ההרשמה.

19.1.2020 - פתיחת ההרשמה

מועד סיום ההרשמה יעודכן באתר שבועיים לפני המועד. ההרשמה כוללת: הרשמה לאוניברסיטה ובמקביל - שליחת טופס מועמד לביה"ס לעבודה סוציאלית, המלצה, אישורים, גיליון ציונים, תמונה ומסמכים אחרים כמפורט בהמשך. 

בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה. מקרים חריגים יידונו בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

תשובות יתקבלו בהתאם להתקדמות תהליך ההרשמה והמיון.

  ~   ~   ~   ~

מועמדים שאין ברשותם תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות.

בעת ההרשמה חובה להציג גיליון ציונים מלא וסופי ואישור זכאות לתואר.

 יש לעמוד בכל תנאי הקבלה. עמידה רק בחלק מתנאי הקבלה אינה מאפשרת הגשת מועמדות.

 

  תהליך ההרשמה כולל שני שלבים שצריך לעשותם במקביל:

  1. הרשמה לאוניברסיטה דרך אתר אוניברסיטת בר-אילן:

  ההרשמה לאוניברסיטה מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה. הרשמה באינטרנט מאפשרת רישום מהיר ויעיל. חשוב לשים לב לתעודות וגיליון הציונים שיש להגיש לוועדת הקבלה של האוניברסיטה (בלי קשר למסמכים שיש להעביר ישירות לביה"ס לעבודה סוציאלית)

   

  2. הרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית:

  ההרשמה לביה"ס כוללת חמישה מרכיבים: מילוי טופס הרשמה למועמד; העברת מכתב המלצה מממונה במקום העבודה או ההתנדבות; העברת אישור העסקה ממקום העבודה / ההתנדבות; העברת העתק של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר; העברת תמונת פספורט.

  א.  טופס מועמדות לתכנית ההשלמה  

  יש למלא את הטופס בקישור למעלה. חשוב לקרוא בעיון את כל ההנחיות בפתיחת הטופס. לתשומת הלב - מילוי טופס זה אינו הרשמה כללית לאוניברסיטה. כמפורט בסעיף 1 יש לבצע הרשמה לאוניברסיטה נוסף על מילוי טופס זה.

  אישורים וחומר רלוונטי נוסף יש לשלוח לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il (יש לציין את שם המועמד/ת בנושא הדוא"ל)

  ב. טופס המלצה: יש להוריד את הטופס לממליץ/ה ולהעבירו לממליץ/ה את ההמלצה צריך למלא (בהקלדה בלבד) ממונה במקום העבודה או ההתנדבות.

  הממליץ/ה מתבקש/ת להעביר את המלצתו/ה בדוא"ל בלבד לדוא"ל: sw.hashlama@biu.ac.il. לא יתקבלו המלצות שיועברו ע"י המועמד/ת אלא המלצות שיועברו ע"י הממליץ/ה בלבד.

  נדרשת המלצה אחת (ע"ג הטופס המובנה של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר אילן). מועמדים שרוצים לצרף המלצות נוספות יכולים לעשות זאת אך אין בכך חובה.

  אם מועמד/ת הגיש/ה מועמדותו/ה בעבר - המלצות תקפות למשך שנה, כלומר, גם לתקופת ההרשמה העוקבת. חובה על המועמד/ת לוודא עם מזכירות תכנית ההשלמה שההמלצה מתקופת ההרשמה הקודמת נשמרה במזכירות התכנית.

  ג. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il אישור העסקה ממקום העבודה / ההתנדבות (אישור סטנדרטי רשמי ממקום העבודה / ההתנדבות המציין את תאריכי ההעסקה).

  ד. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il העתקים של גיליון הציונים ואישור הזכאות לתואר (בנוסף ובלי קשר להעברת מסמכים אלו מקוריים / נאמנים למקור במסגרת ההרשמה הכללית לאוניברסיטה כמפורט בסעיף 1).

  ה. יש להעביר לדוא"ל:  sw.hashlama@biu.ac.il תמונת פספורט (בנוסף ובלי קשר להעברת תמונה במסגרת ההרשמה הכללית לאוניברסיטה כמפורט בסעיף 1).

   

  ועדת הקבלה תדון רק במועמדים שביצעו את ההרשמה לאוניברסיטה ואת שלבי ההרשמה לביה"ס לעבודה סוציאלית.

  בעלי הנתונים הגבוהים ביותר יוזמנו להמשך תהליך המיון – ראיון קבוצתי / ראיון אישי, לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

  מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. מספר המקומות בתכנית הינו מוגבל. מקרים חריגים יידונו בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

   

  לוח זמנים להרשמה ולקבלה לתכנית ההשלמה לקראת שנה"ל תשפ"א

  19.1.2020 - פתיחת ההרשמה

  מועד סיום ההרשמה יעודכן באתר שבועיים לפני המועד. ההרשמה כוללת: הרשמה לאוניברסיטה ובמקביל - שליחת טופס מועמד לביה"ס לעבודה סוציאלית, המלצה, אישורים, גיליון ציונים, תמונה ומסמכים אחרים כמפורט בהמשך. 

  19.4.2020 - סיום הרשמה להתרכזות הטיפולית. ההרשמה להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני ולהתרכזות שיקום ובריאות נמשכת.

  בחירת המועמדים היא יחסית לקבוצת הפונים באותה שנה. מקרים חריגים יידונו בשלבים מאוחרים של תהליך ההרשמה לפי שיקול דעתה של ועדת הקבלה.

  תשובות יתקבלו בהתאם להתקדמות תהליך ההרשמה והמיון.

  ביה"ס לעבודה סוציאלית שומר לעצמו את הזכות לגמישות בלוח הזמנים