מידע כללי על לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית

שלחו לחבר

להרשמה

מעודכן לדצמבר 2018

התכנית לתואר שני בעבודה סוציאלית מיועדת לעובדים סוציאליים העובדים בשדה, בעלי תואר ראשון בעבודה סוציאלית. התכנית מכוונת להקנות לסטודנט ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות בתחומים שונים של עבודה סוציאלית ורווחה חברתית, לפתח את כישורי הטיפול, ההתערבות והמחקר של הסטודנט ולהכשירו לתפקידי ניהול, הדרכה, פיתוח שירותים והערכתם. בסיום הלימודים תוענק תעודת 'מוסמך בעבודה סוציאלית' (MA).

 

למידע על תכנית ההשלמה לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים מתחומים אחרים

 

מסלולי הלימוד:

♦ מסלול עם תזה (מסלול א')

מטרת מסלול זה, נוסף על הקניית ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות, היא לקדם את המחקר, ליצור ידע חדש ולפתח את יכולת ההתמקצעות של הסטודנטים כאנשי מחקר. כדי לצייד את הסטודנטים בידע ובכלים לביצוע ולהבנת מחקר, נלמדים בצורה מעמיקה ושיטתית עקרונות החשיבה המדעית, שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות וסטטיסטיקה. בית הספר מעמיד לרשות כל סטודנט מנחה המלווה את הסטודנט בכל שלבי המחקר. בסיום המחקר הסטודנט מגיש עבודת גמר ונבחן בפני ועדה. תכנית הלימודים כוללת קורסי מחקר, סמינריונים, קורסי פרקטיקום וקורסים ייחודיים לכל מגמה.

מכסת השעות הנדרשת: 18 ש"ש (36 נ"ז) בעבודה סוציאלית והגשת עבודת תזה.

משך הלימודים: שנתיים, עם אפשרות הארכה להארכה לשנה נוספת. הארכה לשנה שלישית תינתן רק למי שנמצא בשלבים מתקדמים של עבודת התזה, לא לצורך שמיעת קורסים אלא רק לצורך סיום כתיבת העבודה.

החל משנת תשע"ח משקל עבודת התזה יהיה 60% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים יהיה 40% מהממוצע הסופי. מי שהחלו לימודים לפני תשע"ח, משקל עבודת התזה הוא 75% מהממוצע הסופי ומשקל הציונים בקורסים הוא 25% מהממוצע הסופי.

♦ מסלול בלי תזה (מסלול ב')

מטרת מסלול זה היא להקנות ידע תאורטי ומיומנויות מקצועיות מתקדמות וייחודיות. תכנית הלימודים כוללת קורסי מחקר, סמינריונים ופרקטיקומים וקורסים הייחודיים לכל מגמה.   

מכסת השעות הנדרשת: 24 ש"ש (48 נ"ז) בעבודה סוציאלית.

משך הלימודים: שנתיים.

 ♦ סטודנט לתואר שני מחויב בדרישות ללימודי יסוד ביהדות ואנגלית, כמפורט באתר בית הספר ללימודים מתקדמים 

 

מגמות הלימוד:                                                                     

מגמה טיפולית: מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול בעבודתם במסגרות שונות המטפלות בפרט, במשפחה או בקבוצה. תכנית הלימודים מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי, בהכרת גישות טיפול מגוונות נוספות בעבודה סוציאלית ובהעמקת כושר האבחון והטיפול בפרט, במשפחה או בקבוצה. 

מגמת שיקום ובריאות: מגמה זו נועדה לקדם ולפתח את הידע ואת המיומנויות הטיפוליות של עובדים סוציאליים העובדים בתחומי המוגבלות, הבריאות והחולי, בריאות הנפש בקהילה או הזיקנה. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית גישות תיאורטיות עדכניות, מיומנויות מחקריות ואסטרטגיות טיפול מגוונות עם אנשים ועם בני משפחותיהם. 

פיתוח קהילתי וארגונימגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים המשמשים או מעוניינים לשמש בתפקידי ניהול / ריכוז תכניות וצוותים ועבודה קהילתית או מעוניינים להתמקצע בתפקידים ובתחומים אלו. תכנית הלימודים מתמקדת בהקניית ידע תיאורטי תוך ראייה בין-תחומית וכן כלים ומיומנויות לעבודה ברמת המיקרו והמאקרו: מדיניות, עבודה עם קהילות, עם ארגונים, עם משפחות ועם פרטים. כפועל יוצא של הראייה הבין-תחומית, משולבים בסגל ההוראה מרצים המומחים בעולמות ידע מגוונים כגון ייעוץ ארגוני וניהול. הקורסים מוכרים לצורך מומחיות. 

 

מסלול ייעוץ, הדרכה וניהול: סטודנטים בשלוש המגמות יכולים ללמוד במסלול ייעוץ, הדרכה וניהול לתפקיד מדריך/ה ראש צוות. לשם כך יש ללמוד את הקורסים האלה כחלק מתכנית הלימודים:

1. סמינריון בהדרכה

2. פרקטיקום בהדרכה

3. שני קורסים ממגמת פיתוח קהילתי וארגוני

הקבלה למסלול ייעוץ, הדרכה וניהול כוללת ריאיון ועמידה בכמה קריטריונים, כגון ותק וסוג הארגון שבו עובדים.

 

קורסים בעבודה סוציאלית:

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא).

 

♦ מסלול עם תזה

18 ש"ש (36 נ"ז) סה"כ + כתיבת עבודת תזה.

- כתיבת עבודת המחקר תלווה על ידי חבר סגל מבית הספר.

רשימת המנחים בשנה"ל הנוכחית. הפנייה נעשית ישירות למנחה במייל.

- לוח זמנים מדויק והנחיות לכתיבת התזה ועבודת התזה.

 

♦ מסלול בלי תזה

24 ש"ש (48 נ"ז) סה"כ

 

כל הסטודנטים לתואר שני מחויבים לעבוד במהלך הלימודים (בשכר או בהתנדבות) בשירות מוכר לע"ס בהיקף של 8 שעות שבועיות לפחות בליווי הדרכה קבועה מעובד סוציאלי.

במגמה הטיפולית, בשנה הראשונה ללימודים, במסגרת קורס חובה טיפול בפרט המבוגר א', נדרש לטפל בשני מטופלים (בני 17 ומעלה) במהלך כל שנת הלימודים (לא הדרכת הורים).

 

קורסי יסוד ביהדות:

נוסף על הקורסים בעבודה סוציאלית הסטודנט מחויב ללמוד קורסי יסוד ביהדות במהלך התואר.

 - בוגרי אוניברסיטת בר-אילן חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 2 ש"ש (4 נ"ז).

- בוגרי מוסדות אקדמיים אחרים חייבים בקורסים ביהדות בהיקף של 4 ש"ש (8 נ"ז).

הקורסים ניתנים במתכונת של הוראה פרונטלית או קורס מתוקשב.

תלמידים לא-יהודים פטורים מלימודי יסוד ביהדות, אך חייבים במקום זאת בלימודים כלליים באותו היקף שעות ממחלקה שונה מהמחלקה שבה הם לומדים.

 

פרטים באתר היחידה ללימודי יסוד ביהדות: www.biu.ac.il/yesod

טל' היחידה ללימודי יסוד ביהדות: 03-5318671

  

אנגלית כשפה זרה:

כל סטודנט לתואר שני מחויב בלימודי אנגלית שפה זרה.

יש להיבחן בבחינת מיון בחודשי הקיץ (לפי מידע המתפרסם באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה) הקובעת פטור או את רמת הקורס הנדרש. 

יש להירשם לבחינה מראש.

- תלמידי מסלול א' (עם תזה) חייבים לגשת לבחינת המיון.

- תלמידי מסלול ב' (בלי תזה) יכולים לקבל פטור על סמך קריטריונים של היחידה לאנגלית כשפה זרה. הזכאות לפטור נבדקת ומתואמת עם היחידה. מי שאינו זכאי לפטור צריך לגשת לבחינת המיון ולפעול לפי תוצאות הבחינה.

פרטים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה: http://efl.biu.ac.il/node/1232

 

שכר לימוד:

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי הממשלה בתיאום עם הנהלת המוסדות להשכלה גבוהה ומשרד החינוך. סטודנט לתואר שני ישלם לא פחות מ-200% שכ"ל עבור לימודיו. בכל אחת משתי השנים הראשונות ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% שכ"ל.

פרטים באתר מדור שכר לימוד ובמוקד האוניברסיטה: 9392*

 

מלגות והלוואות:

ועדת המלגות והפרסים לתואר שני מעניקה מלגות ופרסי הצטיינות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה.

הוועדה מעניקה מספר מצומצם של מלגות אימוץ לסטודנטים שסיימו בהצטיינות תואר ראשון תוך התחשבות במצב הכלכלי.

טופסי בקשה למלגה יש להגיש חודש עד פתיחת שנת הלימודים באמצעות טפסים מיוחדים המופיעים באתר אוניברסיטת בר-אילן בדף סטודנטים / מלגות והלוואות.

פרטים באתר מדור מלגות ובטל' ועדת המלגות: 03-5318732

 

פטור מקורסים:

ניתן לקבל פטור מקורסים על סמך לימודי תואר שני במעמד מן המניין במוסד מוכר על ידי המל"ג ולפי הקריטריונים לקבלת פטורים.
הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי ביה"ס ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה.

 

מרכזת תארים מתקדמים, גב' עידית פורת:

טל':  03-5318354                

דוא"ל:  sw.ma@biu.ac.il         

 

 

 כל האמור לעיל הוא עיקרי המידע שהכנו בעבורכם לנוחיותכם.

 

תקנון האוניברסיטה המופיע בפרסומי האוניברסיטה הוא המחייב. שימו לב אליו ולעדכונים בו מעת לעת