מידע כללי - התוכנית לתואר שלישי

מטרת התוכנית לתואר שלישי היא לעודד מצוינות אקדמית ומנהיגות מקצועית בקרב הסטודנטים באמצעות קידומם בתחומי המחקר והחשיבה המדעית ובהערכת מדיניות ומערכות שירותים המופעלות בשדה.

התוכנית מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום ממוקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולערוך מחקר אמפירי מקורי.

הלימודים בתוכנית נמשכים ארבע שנים ובסיומן מקבל הסטודנט תואר "דוקטור לפילוסופיה"(Ph.D.)

רשימת מנחים ונושאי הנחיה

זרקור