השלמת תזה - שכר לימוד

סטודנט במסלול השלמת תזה ישלם מינימום של 100% שכ"ל יסודי לתואר שני, כמפורט:

שנה ראשונה - מינימום 50% שכר לימוד לשנה נוכחית + תשלומים נלווים;

שנה שנייה ישלם לפי חלקיות לימודיו אך לא פחות מ-50% שכ"ל + תשלומים נלווים.

פרטים באתר מדור שכר לימוד

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מדור שכר לימוד דרך מוקד האוניברסיטה: טלפון: 9392* או 03-5317000; WhatsApp: 052-6171988