מגמה טיפולית

מגמה זו נועדה להקנות מיומנויות טיפול מתקדמות לעובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול. תוכנית הלימודים מורכבת מקורסים תיאורטיים, סמינריונים ופרקטיקומים. התוכנית מבוססת בעיקרה על הגישה הפסיכודינאמית ומתמקדת באבחון, בהערכה ובטיפול לאורה של גישה זו. הקורסים השונים במגמה מתייחסים לעבודה טיפולית פרטנית עם מבוגרים, נוער וילדים, עבודה טיפולית משפחתית ועבודה טיפולית קבוצתית. הלמידה מתקיימת הן ברמה התיאורטית והן ברמה הפרקטית, כאשר הלמידה הפרקטית נעשית בקבוצות קטנות. לצד הלמידה שתוארה מושם דגש על קידום הזהות המקצועית של העובדים הסוציאליים כמטפלים. הסטודנטים במגמה יכולים לבחור במסלול עם עבודת מחקר (תזה) או ללא עבודת מחקר. מספר הקורסים בכל אחד מהמסלולים שונה אך בשני המסלולים יש הקפדה יתרה על פיתוח וקידום הסטודנטים. סטודנטים שבוחרים לעשות עבודת תזה יכולים לערוך מחקר בשדה המקצועי בו הם עובדים, או בשדה מקצועי אחר ולהגדיל את המומחיות שלהם בתחום המקצועי דרך ביצוע המחקר. צוות המרצים במגמה הטיפולית כולל אנשי טיפול ומרצים ותיקים המשלבים בין הפרקטיקה לתאוריה בעבודתם היומיומית ובהוראה.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא). נוסף על כך יש ללמוד אנגלית בעבור מי שלומד במסלול עם תזה ולימודי יסוד ביהדות. קורסי יסוד ביהדות ניתנים במתכונת פרונטלית או מתוקשבת. קורסי אנגלית נלמדים במתכונת פרונטלית ולא בהכרח נלמדים בימי רביעי.

דרישות במהלך הלימודים במגמה

במהלך שתי שנות הלימוד הסטודנטים נדרשים לעסוק בטיפול פרטני ארוך טווח, מבוסס חשיבה טיפולית פסיכו-דינאמית. המפגש עם המטופלים יערך בשירות מוכר לעבודה סוציאלית. אוכלוסיות היעד לטיפול יכולות להיות ילדים ובני נוער, מבוגרים, או זקנים (בהתאם לסמינר ולפרקטיקום שבו לומדים). הטיפול הפרטני חייב להיות מלווה בהדרכה שבועית קבועה מעובד סוציאלי בעל תואר שני בעבודה סוציאלית ובאוריינטציה טיפולית. אם מקום העבודה אינו מאפשר זאת, ניתן להתנדב. האחריות על מציאת מקום ההתנדבות וההדרכה חלה על הסטודנטים.

הדרישות מסוכמות בלוח 1.

לוח 1: דרישות במהלך הלימודים במגמה הטיפולית

מקום עבודה

שירות ציבורי

סוג טיפול

פרטני ארוך טווח בחשיבה פסיכו-דינאמית

מטופלים

ילדים/בני נוער/ מבוגרים/זקנים

תדירות ההדרכה

שבועית (שעה פעם בשבוע או שעתיים פעם בשבועיים)

*אלה דרישות הפרקטיקומים (פרקטיקום – מסגרת לימודים המחברת בין התאוריה לפרקטיקה ומתבססת על העבודה הטיפולית של הסטודנטים בשטח).

  • כל הסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה לומדים בפרקטיקום טיפול בפרט המבוגר א' ונדרשים לטפל בשני מטופלים בני 17 ומעלה טיפול פרטני ארוך טווח בגישה פסיכו- דינאמית (הדרכת הורים אינה נחשבת טיפול פרטני).
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום של עבודה עם ילדים ובני נוער נדרשים לטפל בשני ילדים ו/או נערים מתחת לגיל 17 לאורך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום "טראומה דיסוציאציה ועדות" נדרשים לטפל בשני מבוגרים בני 18 ומעלה במשך כל שנת הלימודים.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום הטיפול בקבוצה נדרשים להנחות קבוצה טיפולית במשך שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטי קום (הקבוצה הטיפולית מתבססת על אוכלוסיית היעד בשירות בו עובדים הסטודנטים).
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום הממוקד בגישה קוגניטיבית – התנהגותית נדרשים לטפל בשני מטופלים המתמודדים עם דיכאון ו/ או חרדה בשנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום אובדנים שאינם מוות, נדרשים לטפל במשך כל שנת הלימודים בשני מבוגרים בני 18 ומעלה המתמודדים עם  מעברים נורמטיביים במעגל החיים או מצבי משבר, כמו  גירושין, הגירה, פיטורין, מחלה  או נכות במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום "המטפל המטופל ומה שביניהם" נדרשים לטפל בשני מבוגרים בני 18 ומעלה במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום של טיפול דינמי נדרשים לטפל בשני מבוגרים בני 18 ומעלה במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום "מיניות נשיות ואימהות" נדרשים לטפל בשני מבוגרים בני 18 ומעלה במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.

שימו לב! נוכחות מלאה בסמינר ובפרקטיקום ועבודה טיפולית בשדה בהתאם לדרישות הסמינר והפרקטיקום הם תנאי לסיום הסמינר והפרקטיקום בהצלחה.

ההרשמה למגמה הטיפולית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) הסתיימה.

 

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) - מגמה טיפולית - מעודכן ליולי 2023

תקצירי קורסים לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) - מגמה טיפולית

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

 

בוגרים מספרים

מפירות המחקר