שלחו לחבר

מגמה טיפולית

מגמה זו נועדה לקדם ולפתח עובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול בעבודתם במסגרות שונות המטפלות בפרט, במשפחה או בקבוצה. תכנית הלימודים מתמקדת בתאוריה ובפרקטיקה של הטיפול הדינמי ובהעמקת כושר האבחון והטיפול בפרט, במשפחה ובקבוצה.

במגמה הטיפולית, בשתי שנות הלימודים לצורך הלמידה בסמינר ופרקטיקום נדרש לטפל בשני מטופלים בני 17 ומעלה טיפול פרטני ארוך טווח בגישה דינמית (לא הדרכת הורים) בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בליווי הדרכה שבועית קבועה מעובד סוציאלי בעל תואר שני בעבודה סוציאלית וראייה טיפולית. בשנה הראשונה, מי שלומד במסלול בלי תזה נדרש, נוסף על שני מטופלים אלו, לעמוד בדרישות הסמינר ופרקטיקום הנוסף (לטפל במשפחה או בקבוצה או ב-2 ילדים או במבוגר נוסף לפרקטיקום cbt). אם במקום העבודה שלכם אינכם מטפלים במטופלים לפי כל הקריטריונים שהוצגו או שההדרכה שאתם מקבלים אינה תואמת את הקריטריונים, עליכם לקבל מטופלים והדרכה מתאימה במקום העבודה או להתנדב בליווי הדרכה מתאימה. לא ניתן יהיה לסיים את קורסי הסמינר והפרקטיקום בהצלחה ללא מטופלים והדרכה מתאימים.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא). נוסף על כך יש ללמוד לימודי יסוד ביהדות ואנגלית.

ההרשמה למגמה הטיפולית לשנה"ל תשפ"ב הסתיימה.

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) - מגמה טיפולית - מעודכן ליולי 2021

תקצירי הקורסים בתואר השני - שנה"ל תשפ"ב (2022-2021)

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

בוגרים מספרים מגמה טיפולית

מפירות המחקר מגמה טיפולית

 

תאריך עדכון אחרון : 14/07/2021