שלחו לחבר

מגמה טיפולית

מגמה זו נועדה להקנות מיומנויות טיפול מתקדמות לעובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול. תוכנית הלימודים מורכבת מקורסים תיאורטיים, סמינריונים ופרקטיקומים. התוכנית מבוססת בעיקרה על הגישה הפסיכודינאמית ומתמקדת באבחון, בהערכה ובטיפול לאורה של גישה זו. הקורסים השונים במגמה מתייחסים לעבודה טיפולית פרטנית עם מבוגרים, נוער וילדים, עבודה טיפולית משפחתית ועבודה טיפולית קבוצתית. הלמידה מתקיימת הן ברמה התיאורטית והן ברמה הפרקטית, כאשר הלמידה הפרקטית נעשית בקבוצות קטנות. לצד הלמידה שתוארה מושם דגש על קידום הזהות המקצועית של העובדים הסוציאליים כמטפלים. הסטודנטים במגמה יכולים לבחור במסלול עם עבודת מחקר (תזה) או ללא עבודת מחקר. מספר הקורסים בכל אחד מהמסלולים שונה אך בשני המסלולים יש הקפדה יתרה על פיתוח וקידום הסטודנטים. סטודנטים שבוחרים לעשות עבודת תזה יכולים לערוך מחקר בשדה המקצועי בו הם עובדים, או בשדה מקצועי אחר ולהגדיל את המומחיות שלהם בתחום המקצועי דרך ביצוע המחקר. צוות המרצים במגמה הטיפולית כולל אנשי טיפול ומרצים ותיקים המשלבים בין הפרקטיקה לתאוריה בעבודתם היומיומית ובהוראה.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא). נוסף על כך יש ללמוד לימודי יסוד ביהדות ואנגלית לפי תוצאות בחינת המיון. קורסי יסוד ביהדות ניתנים במתכונת פרונטלית או מתוקשבת. קורסי אנגלית נלמדים במתכונת פרונטלית ולא בהכרח נלמדים בימי רביעי.

דרישות במהלך הלימודים במגמה

1. לצורך הלמידה בסמינר ופרקטיקום בשתי שנות הלימודים נדרשים הסטודנטים לטפל בשני מטופלים בני 17 ומעלה טיפול פרטני ארוך טווח בגישה פסיכו- דינמית (לא הדרכת הורים). הטיפול צריך להיעשות בשירות מוכר לעבודה סוציאלית בליווי הדרכה שבועית קבועה מעובד סוציאלי בעל תואר שני בעבודה סוציאלית ובאוריינטציה טיפולית.

2. בנוסף לדרישה לטפל בשני מטופלים מעל גיל 17 נדרשים הסטודנטים שבוחרים ללמוד בסמינרים ובפרקטיקומים הבאים, הנלמדים בשנת הלימודים הראשונה, לעמוד גם בדרישות הבאות:

  • סטודנטים שלומדים בסמינר ופרקטיקום של עבודה עם ילדים ונוער נדרשים לטפל בשני ילדים ו/או נערים מתחת לגיל 17 לאורך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים שלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום הטיפול במשפחה נדרשים לטפל במשפחה או זוג לאורך שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים שלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום הטיפול הקבוצתי נדרשים לקיים קבוצה טיפולית לאורך כל שנת הלימודים.
  • סטודנטים שלומדים בסמינר ופרקטיקום הממוקד בגישה קוגניטיבית – התנהגותית נדרשים לטפל בשני מטופלים המתמודדים עם דיכאון או חרדה.

3. כל הסטודנטים נדרשים לטפל במטופלים ולהיות מלווים בהדרכה מקצועית, לפי הקריטריונים שצוינו. אם מקום העבודה אינו מאפשר זאת ניתן להתנדב במקום חלופי עם נגישות לאוכלוסייה מתאימה ו/או הדרכה מתאימה.

ההרשמה למגמה הטיפולית לשנה"ל תשפ"ג תפתח ב-23.1.22 ותסתיים ב-30.4.22.

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) - מגמה טיפולית - מעודכן ליולי 2021

תקצירי הקורסים בתואר השני - שנה"ל תשפ"ב (2022-2021)

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

בוגרים מספרים מגמה טיפולית

מפירות המחקר מגמה טיפולית

 

תאריך עדכון אחרון : 14/12/2021