מגמה טיפולית

מגמה זו נועדה להקנות מיומנויות טיפול מתקדמות לעובדים סוציאליים בעלי ניסיון בתחום הטיפול. תוכנית הלימודים מורכבת מקורסים תיאורטיים, סמינריונים ופרקטיקומים. התוכנית מבוססת בעיקרה על הגישה הפסיכודינאמית ומתמקדת באבחון, בהערכה ובטיפול לאורה של גישה זו. הקורסים השונים במגמה מתייחסים לעבודה טיפולית פרטנית עם מבוגרים, נוער וילדים, עבודה טיפולית משפחתית ועבודה טיפולית קבוצתית. הלמידה מתקיימת הן ברמה התיאורטית והן ברמה הפרקטית, כאשר הלמידה הפרקטית נעשית בקבוצות קטנות. לצד הלמידה שתוארה מושם דגש על קידום הזהות המקצועית של העובדים הסוציאליים כמטפלים. הסטודנטים במגמה יכולים לבחור במסלול עם עבודת מחקר (תזה) או ללא עבודת מחקר. מספר הקורסים בכל אחד מהמסלולים שונה אך בשני המסלולים יש הקפדה יתרה על פיתוח וקידום הסטודנטים. סטודנטים שבוחרים לעשות עבודת תזה יכולים לערוך מחקר בשדה המקצועי בו הם עובדים, או בשדה מקצועי אחר ולהגדיל את המומחיות שלהם בתחום המקצועי דרך ביצוע המחקר. צוות המרצים במגמה הטיפולית כולל אנשי טיפול ומרצים ותיקים המשלבים בין הפרקטיקה לתאוריה בעבודתם היומיומית ובהוראה.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא). נוסף על כך יש ללמוד אנגלית בעבור מי שלומד במסלול עם תזה ולימודי יסוד ביהדות. קורסי יסוד ביהדות ניתנים במתכונת פרונטלית או מתוקשבת. קורסי אנגלית נלמדים במתכונת פרונטלית ולא בהכרח נלמדים בימי רביעי.

דרישות במהלך הלימודים במגמה

1. לצורך הלמידה בפרקטיקום חובה טיפול בפרט המבוגר א' בשנת הלימודים הראשונה, נדרשים כל  הסטודנטים לטפל בשני מטופלים בני 17 ומעלה טיפול פרטני ארוך טווח בגישה פסיכו- דינמית (הדרכת הורים אינה כלולה בהנחיה זו). הטיפול צריך להיעשות במסגרת שירות מוכר לעבודה סוציאלית בליווי הדרכה שבועית קבועה מעובד סוציאלי בעל תואר שני בעבודה סוציאלית ובאוריינטציה טיפולית.

2. נוסף לדרישה לטפל בשני מטופלים מעל גיל 17, נדרשים הסטודנטים לעמוד בדרישות של הסמינריונים והפרקטיקומים הנוספים בשתי שנות הלימודים (במסלול בלי תזה בוחרים הסטודנטים בכל שנה סמינר ופרקטיקום, במסלול עם תזה בוחרים הסטודנטים סמינר ופרקטיקום אחד בשנה השנייה ללימודים).

  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום של עבודה עם ילדים ונוער נדרשים לטפל בשני ילדים ו/או נערים מתחת לגיל 17 לאורך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום הטיפול במשפחה נדרשים לטפל במשפחה, זוג , או הורה וילד, לאורך שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום הטיפול בקבוצה נדרשים להנחות קבוצה טיפולית לאורך שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום הממוקד בגישה קוגניטיבית – התנהגותית נדרשים לטפל בשני מטופלים המתמודדים עם דיכאון ו/ או חרדה בשנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום בתחום אובדנים שאינם מוות נדרשים לטפל במשך כל שנת הלימודים בשני מבוגרים בני 18 ומעלה המתמודדים עם  מעברים נורמטיביים במעגל החיים או מצבי משבר, כמו  גירושין, הגירה, פיטורין, מחלה  או נכות במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום "המטפל המטופל ומה שביניהם" נדרשים לטפל בשני מבוגרים בני 18 ומעלה במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.
  • סטודנטים הלומדים בסמינר ופרקטיקום של טיפול דינמי נדרשים לטפל בשני מבוגרים בני 18 ומעלה במשך כל שנת הלימודים בה נלמדים הסמינר והפרקטיקום.

3. כל הסטודנטים נדרשים לטפל ולהיות מלווים בהדרכה מקצועית, בהתאם לדרישות שצוינו, במשך כל שנות הלימודים במגמה. אם מקום העבודה אינו מאפשר זאת ניתן להתנדב במקום חלופי עם נגישות לאוכלוסייה מתאימה והדרכה מתאימה.

4. נוכחות מלאה בסמינר ופרקטיקום ועבודה בשדה העבודה הסוציאלית במשך כל שנות הלימודים הם תנאי לסיום הסמינר והפרקטיקום בהצלחה.

ההרשמה למגמה הטיפולית לשנה"ל תשפ"ג הסתיימה.

 

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) - מגמה טיפולית - מעודכן ליולי 2022

תקצירי הקורסים בתואר השני - שנה"ל תשפ"ג (2023-2022)

 

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

בוגרים מספרים מגמה טיפולית

מפירות המחקר מגמה טיפולית