שאלות נפוצות - היחידה ללימודי המשך

מהם מועדי ההרשמה לתוכניות והקורסים של היחידה ללימודי המשך?

ההרשמה מתקיימת בחודשים פברואר ועד ספטמבר עם אפשרות להרחבת חודשי ההרשמה בהתאם להחלטות ארגוניות. תוכנית שההרשמה אליה נסגרה, יהיה לכך אזכור בדף התוכנית.

האם אני מתאים/ה ללימודי תוכנית?

אנו מציעים מבחר קורסים לקהלי יעד מגוונים. בעמוד של כל תוכנית רשומה אוכלוסיית היעד היכולה להגיש מועמדות ללימודים. אם יש ספק יש לפנות לדוא"ל cont.education@biu.ac.il  בצירוף קורות חיים לבדיקת המועמדות. יש לציין את שם הקורס / התוכנית במייל.

מהו תהליך ההרשמה?

בעמוד של כל תוכנית יש קישור להרשמה. הקישור מוביל לטופס הרשמה שבה נרשם הסטודנט עם שם משתמש וסיסמה, ממלא את הפרטים ומשלם דמי הרשמה. בכל תוכנית בסעיף ההרשמה רשומים הטפסים/קבצים שיש לצרף עם טופס ההרשמה והסברים מנחים. בתוך שבועיים לכל היותר (בדרך כלל הרבה פחות) ממועד ההרשמה מקבלים פניה ממזכירות היחידה עם פרטים בנוגע להמשך תהליך המיון וההרשמה בהתאם לתהליך הייחודי של כל תוכנית לימודים (שליחת המלצות, קו"ח, תיאום ראיון קבלה וכו').

אילו ארגונים מכירים בתוכניות לצורך הסמכה?

כל התוכניות הנלמדות במסגרת ביה"ס לפסיכותרפיה והתוכניות ללימודי טיפול זוגי ומשפחתי ולטיפול מיני מוכרות להסמכה - כל אחת באיגודים הרלבנטיים עבורה.

התוכנית להכשרת מנהלים למערכי דיור לגיל השלישי והתוכנית למתורגמנות שפת סימנים מוכרות על ידי משרדי ממשלה.

בעמוד התוכנית באתר מצוין הגורם המאשר עבור כל קורס.

האם יש לתוכניות הכרה לגמול השתלמות ו/או מומחיות בעבודה סוציאלית?

  • חלק מהקורסים הוכרו לצבירה עבור קבלת מומחיות, ההכרה מצוינת בעמודים של הקורסים הרלבנטיים.
  • בעמוד של כל תוכנית לימודים מצוין בתחתית העמוד האם היא הוגשה להכרה לגמול עבור בעלי תפקידים ומקצועות מתחומים שונים.
  • עובדים סוציאליים יכולים להגיש כל קורס אקדמי לאיגוד העובדים הסוציאליים לצבירת יחידות ידע (גמול השתלמות)
  • עובדי משרד החינוך יכולים להגיש את רוב הקורסים לקבלת גמול של משרד החינוך במסלול האישי (בכפוף לאישור מפקח מחוזי). לבירור מומלץ לפנות ישירות למשרד החינוך.

האם הלימודים פרונטליים?

כל התוכניות נלמדות באופן פרונטלי.
במקרים מיוחדים בהם יש למידה מרחוק ,יופיע אזכור לכך בראש העמוד של התוכנית.

האם ניתן לקבל הנחות ומלגות?

אין הנחות ומלגות מטעם האוניברסיטה ללימודי המשך.

מתי תחל הגביה של שכר הלימוד?

עם קבלתך ללימודים ישלח מכתב עם הסבר לתשלום המקדמה שהוא התשלום הראשון מתוך שכר הלימוד שמופיע באתר התוכנית.

שכר הלימוד מתחלק ברוב התוכניות לארבעה תשלומים. התשלום השני (אחרי המקדמה) ישלח כחודש מפתיחת שנת הלימודים ולאחר מכן כל חודש עד לסיום התשלום.

הנחיות לתשלום שכר הלימוד מפורסמות באתר ובנהלי היחידה 

איך אקבל תעודה שאני זכאי/ת לה?

לאחר סיום חובות הלימודים הבוגר/ת מקבל/ת הזמנה לקבלת התעודה במשרדי היחידה ללימודי המשך. במקרה הצורך ניתן לקבלה גם באמצעות שליחה דרך דואר ישראל, הנחיות בנושא ימסרו באופן אישי למבקש/ת.

האם יש הסדרי חניה לסטודנטים?

ישנם חניונים של האוניברסיטה בתשלום. החניונים נמצאים בסמוך לקמפוס. מידע על תחבורה, חניה ומערך ההיסעים הפנימי

במקרים מיוחדים בהם יש צורך רפואי ייחודי ניתן לפנות למזכירות היחידה ולבדוק אפשרות לקבל אישור מיוחד לכניסה לחניה בתוך הקמפוס.

האם יש לסטודנטים גישה למאגרי המידע של הספריה וכיצד משתמשים בהם?

הסטודנטים רשאים להשתמש במאגרי המידע של האוניברסיטה. להלן הנחיות כניסה למערך הספריות בקישור: כיצד ניגשים למשאבים אלקטרוניים | מערך הספריות והמידע (biu.ac.il)

לקבלת הדרכה ניתן לפנות למדור היעוץ של הספריה בקישור: יצירת קשר | מערך הספריות והמידע (biu.ac.il)

האם הסטודנטים בלימודי המשך זכאים לתעודת סטודנט?

תעודת סטודנט מוענקת על ידי אגודת הסטודנטים לסטודנטים הלומדים בלימודים לתואר והמשלמים תשלום חברות לאגודה. הסטודנטים בלימודי המשך אינם יכולים להצטרף לאגודה ועל כן אינם מקבלים את שירותיה.