שכר לימוד, מלגות והלוואות לתואר שני

שכר לימוד:

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי הממשלה בתיאום עם הנהלת המוסדות להשכלה גבוהה ומשרד החינוך. סטודנט לתואר שני ישלם לא פחות מ-200% שכ"ל עבור לימודיו. בכל אחת משתי השנים הראשונות ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% שכ"ל.

פרטים באתר מדור שכר לימוד ובמוקד האוניברסיטה: 9392*

 

מלגות והלוואות:

מלגות לתואר שני מוענקות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה בלבד, בשנה א' או בשנה ב' ללימודיהם בתואר.

מלגות מוענקות לסטודנטים בעלי ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני, אשר הגיעו להישגים נאים בעבודת המחקר שלהם, ומתוך התחשבות במצב הכלכלי

מקרנות חוץ מוענקות מלגות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

יש להגיש בקשה למלגה במערכת האינ-בר בתחילת שנת הלימודים.

פרטים באתר מדור מלגות