שכר לימוד ומלגות לתואר שני

שכר לימוד:

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי הממשלה בתיאום עם הנהלת המוסדות להשכלה גבוהה ומשרד החינוך. סטודנט לתואר שני ישלם לא פחות מ-200% שכ"ל עבור לימודיו. בכל אחת משתי השנים הראשונות ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% שכ"ל.

פרטים באתר מדור שכר לימוד ובמוקד האוניברסיטה: 9392*

 

מלגות:

מלגות לתואר שני מיועדות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה (פרט לחריגים - על בסיס מצב סוציואקונומי בצירוף אסמכתאות מתאימות ומכתב אישי) בשנה א' או בשנה ב' ללימודיהם בתואר.

המלגות מוענקות לסטודנטים על בסיס הישגים אקדמיים: ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני והישגים  בעבודת המחקר שלהם וכן התחשבות במצב סוציואקונומי.

סטודנטים בשנה ב' זכאים למלגה רק לאחר הגשת הצעת המחקר למחלקה.

מקרנות חוץ מוענקות מלגות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

הגשת בקשה למלגה מתבצעת דרך מערכת האינ-בר (בתפריט מצד ימין שירות בקליק> מלגות> הגשת בקשה למלגה)

ניתן להגיש בקשות בחודשים ספטמבר-אוקטובר מדי שנה.

פרטים באתר מדור מלגות