שכר לימוד, מלגות והלוואות לתואר שני

שכר לימוד:

גובה שכר הלימוד נקבע על ידי הממשלה בתיאום עם הנהלת המוסדות להשכלה גבוהה ומשרד החינוך. סטודנט לתואר שני ישלם לא פחות מ-200% שכ"ל עבור לימודיו. בכל אחת משתי השנים הראשונות ישלם התלמיד לפי חלקיות לימודיו ולא פחות מ-50% שכ"ל.

פרטים באתר מדור שכר לימוד ובמוקד האוניברסיטה: 9392*

 

מלגות והלוואות:

ועדת המלגות והפרסים לתואר שני מעניקה מלגות ופרסי הצטיינות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה.

טופסי בקשה למלגה יש להגיש בתחילת שנת הלימודים באמצעות טפסים מיוחדים המופיעים באתר אוניברסיטת בר-אילן בדף סטודנטים / מלגות והלוואות.

פרטים באתר מדור מלגות