English שלחו לחבר

תנאי קבלה והרשמה

ההרשמה לתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) הסתיימה


הרשמה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית

תנאי קבלה: 

בגרות מלאה וציון בבחינה פסיכומטרית (מינימום 580).

הקבלה תעשה על סמך שקלול ציון הבגרות והציון הפסיכומטרי.

קישור להערכת סיכויי קבלה

ב"מערכת סיכויי קבלה" באתר, יש ללחוץ על שם המחלקה לקבלת תנאי קבלה נוספים.

ביה"ס לעבודה סוציאלית רשאי להזמין מועמדים לראיון אישי או לראיון קבוצתי בהתאם לשיקול דעתו לצורך קבלת החלטה.

במקרים חריגים תתאפשר קבלה על בסיס תואר ראשון בממוצע 85 ומעלה ובכפוף לראיון אישי/קבוצתי.

ההרשמה לשנה"ל תשפ"ב הסתיימה.

תוכנית "אילנות" למצטיינים לתואר ראשון

מכינת 30+: לימודים ללא בגרות מעל גיל 30

תנאי קבלה למועמדים שלמדו במכינת 30+:

  • בחינת פסיכומטרי בציון 580 לפחות
  • ממוצע ציונים במכינה - 90 לפחות
  • ריאיון קבלה (לאחר שעומדים בתנאים הנ"ל)
  • ציון 85 באנגלית או מבחן

יצירת קשר עם מזכירות תואר ראשון:

גב' דנה חת – מרכזת תואר ראשון והכשרה מקצועית:

טלפון: 03-5318280

דוא"ל: sw.ba@biu.ac.il 

תאריך עדכון אחרון : 29/09/2021