התוכנית לחילופי סטודנטים

התוכנית לחילופי סטודנטים מאפשרת ללמוד למשך סמסטר באחד מהמוסדות האקדמיים המובילים בחו"ל, להרחיב אופקים וליצור קשרים חברתיים ואקדמיים. הלימודים מתקיימים תוך הכרה אקדמית בקורסים הנלמדים בחו”ל וללא תשלום שכר לימוד למוסד המארח.

מידע והרשמה לתוכנית לחילופי סטודנטים במסגרת ביה"ס הבינלאומי

Student Exchange – Incoming Students

 

הלימודים במסגרת התוכנית לחילופי סטודנטים יתאפשרו בביה"ס לעבודה סוציאלית במסגרת המפורט להלן:

תואר ראשון

סטודנטים לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לא יוכלו להשתתף בפרויקט חילופי סטודנטים במהלך לימודיהם.

תואר שני

האפשרות מיועדת לתלמידי מגמת ניהול וקהילה בלבד. היציאה לתוכנית לחילופי סטודנטים בחו"ל תהיה בשנה השנייה, בסמסטר א'.

תנאים להגשת מועמדות

1. שליטה טובה בשפה האנגלית בכתב ובעל פה.

2. ממוצע ציונים של 90 ומעלה.

3. ריאיון אישי.

** בכל שנה יוכלו לנסוע עד שני סטודנטים.

** הסטודנטים יצטרכו להשתלב בקורסים פרקטיים באוניברסיטה בחו"ל כדי להשלים שעות פרקטיקום ועבודה בשדה.

** עם החזרה לארץ יש להמשיך בעבודה בשדה.

המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים יוכלו הסטודנטים לצאת לתוכנית לחילופי סטודנטים בחו"ל בשנה השלישית ללימודיהם, למשך סמסטר אחד.

תנאים להגשת מועמדות

1. שליטה בשפה האנגלית בכתב ובעל פה.

2. ממוצע ציונים של 90 ומעלה.

3. ריאיון אישי.

** את הבקשות ניתן להגיש בשבועיים האחרונים של סמסטר א' של שנת הלימודים השניה. 

** אישור סופי של הבקשה כרוך גם בהתכנות והיערכות מבחינת הכשרה מקצועית.

** בכל שנה יוכלו לנסוע עד שני סטודנטים.

חילופי סטודנטים