שלחו לחבר

קבלת קהל במחלקה

בתקופה זו מתקיימת קבלת קהל בזום במסגרת ה"דלת הפתוחה"

בימים א, ג ו-ה בשעות 12:00-10:00

קישור לזירת הדלת הפתוחה

 

בתקופות בהן ניתן לקיים קבלת קהל פרונטלית:

שעות קבלה במזכירות בית הספר

ימים א, ג: 8:30 - 10:00, 11:30 - 15:30

ימים ב, ד, ה: 8:30 - 12:00, 13:30 - 15:30

 

שעות קבלה במזכירות תארים מתקדמים

ימים א, ג: 8:30 - 10:00, 11:30 - 15:30

ימים ב, ד, ה: 8:30 - 12:00, 13:30 - 15:30

 

שעות פתיחת חדר עבודות

במהלך הסמסטר: ימים א' - ה': 11:30 - 12:00

                                            13:30 - 14:00

בזמן חופשות: ימים א' - ה': 11:00 - 12:00 

תאריך עדכון אחרון : 09/02/2021