קבלת קהל בבית הספר

משרדי ביה"ס לעבודה סוציאלית נמצאים בימים אלה בשיפוצים

מזכירויות ביה"ס זמינות עבורכם בטלפון / בדוא"ל וכן בזום במסגרת ה"דלת הפתוחה":

בימים א, ג ו-ה בשעות 12:00-10:00

קישור לזירת הדלת הפתוחה

במקרה הצורך ניתן לתאם קבלת קהל פרונטלית ע"י יצירת קשר בדוא"ל עם מזכירות תכנית הלימודים הרלבנטית לפנייתכם.