קבלת קהל בבית הספר

מזכירויות ביה"ס זמינות עבורכם בטלפון / בדוא"ל וכן בזום במסגרת ה"דלת הפתוחה":

בימים א, ג ו-ה בשעות 12:00-10:00

קישור לזירת הדלת הפתוחה

קבלת קהל פרונטלית בימים א - ה בשעות 12:30-8:30, 15:30-13:30.