שלחו לחבר

הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני:

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית ומרכזת ההכשרה המקצועית בתכנית ההשלמה

מקשרות:

  • עו"ס יפעת עזר כהן - מקשרת התרכזות טיפולית 
  • עו"ס אפרת צעירי - מקשרת התרכזות שיקום ובריאות
  • עו"ס נופר עיני - מקשרת התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

מרכזת מנהלית לעניין ההכשרה המקצועית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) - שנים א' + ב' בתכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"ב (2022-2021) - שנה ג' בתכנית ההשלמה

תאריך עדכון אחרון : 14/09/2021