הכשרה מקצועית בתוכנית ההשלמה לתואר שני

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתוכנית ההשלמה לתואר שני:

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית ומרכזת ההכשרה המקצועית בתוכנית ההשלמה

מקשרות:

  • עו"ס יפעת עזר כהן - מקשרת התרכזות טיפולית 
  • עו"ס אפרת צעירי - מקשרת התרכזות שיקום ובריאות
  • עו"ס נופר עיני - מקשרת התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני
  • עו"ס מאיה לידרור - מקשרת התרכזות טיפולית, מסלול קצינות נפגעים

מרכזת מנהלית לעניין ההכשרה המקצועית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תוכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) - שנים א' + ב' בתוכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) - שנה ג' בתוכנית ההשלמה