שלחו לחבר

הכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

צוות היחידה להכשרה מקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני:

עו"ס ליאת בוקאי - מרכזת ההכשרה המקצועית בתכנית ההשלמה לתואר שני

מקשרות:

  • עו"ס מגי פורטל - מקשרת התרכזות טיפולית 
  • עו"ס אפרת צעירי - מקשרת התרכזות שיקום ובריאות
  • עו"ס יפעת קליין - מקשרת התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

מרכזת מנהלית לעניין ההכשרה המקצועית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - תכנית ההשלמה

מקומות הכשרה בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - תכנית השלמה התרכזות טיפולית

מקומות הכשרה בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - תכנית השלמה התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני

מקומות הכשרה בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - תכנית השלמה התרכזות שיקום ובריאות

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - שנה א' בתכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - שנה ב' בתכנית ההשלמה

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"א (2021-2020) - שנה ג' בתכנית ההשלמה

תאריך עדכון אחרון : 09/12/2020