הכשרה מקצועית במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

צוות היחידה להכשרה מקצועית במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים:

ד"ר איילת מקרוס - ראש היחידה להכשרה מקצועית ומרכזת ההכשרה המקצועית במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

מקשרות:

  • עו"ס יפעת עזר כהן - מקשרת מגמה טיפולית 
  • עו"ס אפרת צעירי - מקשרת מגמה טיפולית - אשכול שיקום ובריאות
  • עו"ס נופר עיני - מקשרת מגמת ניהול וקהילה
  • עו"ס מאיה לידרור - מקשרת מגמה טיפולית, מסלול קצינות נפגעים

מרכזת מנהלית לעניין ההכשרה המקצועית: גב' דנה חת - sw.ba@biu.ac.il ; 03-5318280

מידע בנושא ההכשרה המקצועית - המסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) - שנים א' + ב' 

לוח זמנים של ההכשרה המקצועית בשנה"ל תשפ"ג (2023-2022) - שנה ג'