הכשרה מקצועית

במסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים מתקיימת הכשרה מקצועית המלווה בהדרכה במשך כל תקופת הלימודים (שלוש שנים) בהתאם לפירוט הבא:

בשנה א' יבצעו הסטודנטים יומיים הכשרה מקצועית, 7 שעות ביום.

בשנה ב' יבצעו הסטודנטים יומיים הכשרה מקצועית, 8 שעות ביום.

בשנה ג' יבצעו הסטודנטים הכשרה מקצועית יום בשבוע, 7 שעות ביום.

ההכשרה המקצועית כרוכה לעיתים גם בעבודה בשעות אחה"צ-ערב אחת לשבוע. על הסטודנטים להיערך בהתאם.

שאלון אישי לצורכי שיבוץ להכשרה מקצועית ישלח למועמדים שיתקבלו ללימודים.

אזור המגורים של הסטודנטים הוא אחד משיקולי השיבוץ למקום ההכשרה אך אינו העיקרי. בדרך כלל הסטודנטים משובצים באזור המרכז ובקרבת האוניברסיטה תוך ניסיון להתחשב במקום מגוריו של הסטודנט אך לעיתים הסטודנט משובץ רחוק ממקום מגוריו. ביה"ס לעבודה סוציאלית לא מתחייב לשבץ את הסטודנטים באזור מגוריהם או בסמוך אליו.

מידי שנה חלים שינויים במקומות ההכשרה.


הכשרה מקצועית בשנים א' ו-ב' (יומיים בשבוע בימים שלישי, חמישי - כולל עבודה בשעות אחה"צ-ערב אחת לשבוע)

דרישות ההכשרה במגמה הטיפולית ובמגמה הטיפולית-אשכול שיקום ובריאות

 • שנה א': טיפול בחמישה מקרים פרטניים ארוכי טווח.
 • שנה ב': טיפול בשישה מקרים פרטניים ארוכי טווח + הנחיית קבוצה.
 • כתיבת שני דוחות "אני-אתה" על מטופלים קבועים.
 • כתיבת דוח מסכם על שאר המטופלים.
 • בשנה ב' - כתיבת דוח על הקבוצה.
 • העברת הדוחות למדריך כיומיים לפני מפגש ההדרכה.
 • השתתפות בישיבות צוות.
 • מעורבות אקטיבית בהדרכה.

דרישות ההכשרה במגמת ניהול וקהילה

 • שנה א':
  • התערבות קהילתית ראשית (פיתוח מנהיגות).
  • התערבות קהילתית משנית.
  • מטופל פרטני.
 • שנה ב': התערבות קהילתית (הקמת שירות חדש, פיתוח שירות קיים, הפעלת ועדת היגוי עירונית / ארצית, הובלת ועדה בין-ארגונית) + התערבות קבוצתית - דינמית.
 • כתיבת דוח קהילתי אחת לשבוע.
 • כתיבת דוח "אני-אתה" על מטופל אחת לשבועיים.
 • בשנה ב' - כתיבת דוח על הקבוצה אחת לשבועיים.
 • דוחות נוספים עפ"י דרישת המדריך.
 • העברת הדוחות למדריך כיומיים לפני מפגש ההדרכה.
 • כתיבת דוחות מסכמים על כל ההתערבויות.
 • השתתפות בישיבות צוות.
 • מעורבות אקטיבית בהדרכה.

 

הכשרה מקצועית בשנה ג' (בימי שלישי או חמישי כולל עבודה בשעות אחה"צ-ערב אחת לשבוע)

דרישות ההכשרה במגמה הטיפולית ובמגמה הטיפולית-אשכול שיקום ובריאות

 • 2 מקרים פרטניים ארוכי טווח.
 • בהתאם לזמן הפנוי ולעומס ניתן לתת מקרים נוספים או/ו משימות ופעילות מקצועיות על מנת להשלים ל-7 שעות הכשרה.
 • כתיבת דוח "אני-אתה" + דוח סיכום שבועי על שאר המפגשים הטיפוליים שנערכו.

דרישות ההכשרה במגמת ניהול וקהילה

 • התערבות קהילתית (פרקטיקת מדיניות).
 • דוח קהילתי שבועי.
 • 2 דוחות "אני-אתה" לגבי מפגש אישי עם פעיל או תיאור פגישה של קבוצת משימה - במהלך השנה.
 • 2 דוחות "אירוע" - במהלך השנה.

 

זכויות הסטודנט

 • קבלת הדרכה במקום ההכשרה המקצועית ביום קבוע ובשעה קבועה ובתנאים המאפשרים סודיות וללא הפרעות.
 • הדרכה אישית אחת לשבוע בשירות:
  • בשנה א' - שעה וחצי בשבוע הדרכה אישית.
  • בשנה ב' - שעה וחצי בשבוע הדרכה אישית + שעה הדרכה משותפת לשני סטודנטים על הקבוצה.
  • בשנה ג' - 45 דקות בשבוע הדרכה אישית (במגמת ניהול וקהילה ניתן לקבל הדרכה אישית שעה וחצי אחת לשבועיים).
  • התייחסות המדריך לדוחות הסטודנט בשעת ההדרכה וקבלת משוב של המדריך בכתב על גבי הדוח.
 • קבלת חדר לטיפול.
 • אפשרות לשימוש בטלפון.
 • החזרי הוצאות בתפקיד.