הכשרה מקצועית

במסלול לתואר שני בעבודה סוציאלית לבעלי תארים אחרים מתקיימת הכשרה מקצועית המלווה בהדרכה במשך כל תקופת הלימודים (שלוש שנים) בהתאם לפירוט הבא:

בשנה א' יבצעו הסטודנטים יומיים הכשרה מקצועית, 7 שעות ביום.

בשנה ב' יבצעו הסטודנטים יומיים הכשרה מקצועית, 8 שעות ביום.

בשנה ג' יבצעו הסטודנטים הכשרה מקצועית במסגרת הפרקטיקום, יום בשבוע, 7 שעות ביום.

במקומות הכשרה מסוימים מתקיימת הכשרה בשעות הצהריים-אחה"צ. על הסטודנטים להיערך בהתאם.

טופס פרטים אישיים לצורכי שיבוץ להכשרה מקצועית ישלח למועמדים שיתקבלו ללימודים.

בדרך כלל הסטודנטים משובצים להכשרה באזור המרכז ובקרבת האוניברסיטה תוך ניסיון להתחשב במקום מגוריו של הסטודנט/ית, אך לעיתים הסטודנט/ית משובץ/ת להכשרה רחוק ממקום מגוריו. ביה"ס לעבודה סוציאלית לא מתחייב לשבץ את הסטודנטים באזור מגוריהם או בסמוך אליו.

מידי שנה חלים שינויים במקומות ההכשרה.