מגמה שיקומית-טיפולית

מגמה ייחודית המשלבת פיתוח מיומנויות טיפוליות עם המשגה והבנה תאורטית בהקשרים של בריאות הנפש, מוגבלויות התפתחותיות ובריאות. המגמה מיועדת לעובדים סוציאליים העוסקים בעבודה טיפולית בתחומי בריאות הנפש, מוגבלויות ובריאות. תוכנית הלימודים חושפת את הסטודנטים לגישות טיפול מגוונות עם אנשים ועם בני משפחותיהם, לגישות תאורטיות עדכניות בתחומי המגמה ולחשיבה מחקרית ביקורתית. צוות המרצים במגמת שיקום ובריאות הינו בעל ניסיון עשיר בעבודה בשטח, במחקר ובהוראה, ייחודיות המאפשרת חיבור משמעותי בין התאוריה לפרקטיקה. מסיימי מגמה זו, אשר ירצו להמשיך ללימודי פסיכותרפיה פסיכואנליטית ביחידה ללימודי המשך של ביה"ס לעבודה סוציאלית בבר-אילן, יוכלו להגיש את מועמדותם בתנאים הבאים (המחייבים את כלל המועמדים לתוכנית זו): שנתיים ניסיון לפחות בעבודה טיפולית במסגרת בריאות הנפש (מרפאה או בית חולים), לאחר קבלת התואר השני, בליווי הדרכה שבועית של עו"ס קליני או של פסיכולוג קליני.

הסטודנטים במגמה יכולים לבחור במסלול עם עבודת מחקר (תזה) או ללא עבודת מחקר. מספר הקורסים בכל אחד מהמסלולים שונה אך בשני המסלולים יש הקפדה יתרה על פיתוח וקידום הסטודנטים. סטודנטים שבוחרים לעשות עבודת תזה יכולים לערוך מחקר בשדה המקצועי בו הם עובדים, או בשדה מקצועי אחר ולהגדיל את המומחיות שלהם בתחום המקצועי דרך ביצוע המחקר.

הקורסים בעבודה סוציאלית מתקיימים בימי רביעי (יום לימודים מלא). נוסף על כך יש ללמוד אנגלית בעבור מי שלומד במסלול עם תזה ולימודי יסוד ביהדות. קורסי יסוד ביהדות ניתנים במתכונת פרונטלית או מתוקשבת. קורסי אנגלית נלמדים במתכונת פרונטלית ולא בהכרח נלמדים בימי רביעי.

מי שהחלו לימודיהם עד שנת תשפ"ג (כולל) – שם המגמה על התעודה ייכתב – שיקום ובריאות

מתקבלי תשפ"ד ואילך – שם המגמה על התעודה ייכתב – מגמה שיקומית-טיפולית

ההרשמה למגמה השיקומית-טיפולית לתואר שני לשנה"ל תשפ"ה (2025-2024) הסתיימה

מערכת שעות לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) - מגמה שיקומית-טיפולית - מעודכן ליולי 2023

תקצירי קורסים לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) - מגמה שיקומית-טיפולית

עיון בסילבוסים המלאים בקטלוג הקורסים

 

בוגרים מספרים שיקום

 

מפירות המחקר-שיקום