עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי - תנאי קבלה


ההרשמה למסלול עבודה שוות ערך במסגרת תואר שלישי לשנה"ל תשפ"ד (2024-2023) תתקיים בתאריכים 29.1.23 - 31.5.23

טופסי הרשמה וקישורים מעודכנים להרשמה לשנה"ל תשפ"ד יועלו לאתר עם פתיחת ההרשמה


1. תואר שני בעבודה סוציאלית במסלול בלי תזה ממוסד אקדמי מוכר (מועמדים שאין ברשותם בעת ההרשמה תעודת זכאות לתואר לא יוכלו להגיש מועמדות)

2. ציון ממוצע סופי של 90 ומעלה בתואר השני

3. ציון ממוצע של 90 ומעלה בסמינריונים בתואר השני

4. ציון ממוצע של 90 ומעלה בקורסי מחקר

5. ניסיון במחקר ו/או בכתיבה אקדמית

6. נושא מחקר מגובש

7. הסכמה של מנחה מסגל בית הספר להנחיה

לרשימת מנחים ונושאי הנחיה לעבודה שוות ערך תזה