שכר לימוד

שכר הלימוד בשנה"ל תשפ"ג לסטודנטים במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים כולל את המרכיבים הבאים:

 

שכר לימוד עבור שנה א' - קורסי השלמה

עפ"י כללי שכר הלימוד שיהיו נהוגים באוניברסיטת בר-אילן בשנה"ל תשפ"ג לגבי קורסי השלמה - 760 ש"ח לכל 1 ש"ש השלמה.

היקף קורסי ההשלמה הוא 17-12 ש"ש בהתאם לדרישות ההשלמה המפורטות במכתב הקבלה.

עלות: 9,120 ₪ - 12,960 ₪ (תלוי במספר קורסי ההשלמה בין 17-12 ש"ש)*.

 

שכר לימוד עבור שנים ב'-ג' - קורסי התואר השני

עפ"י כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטת בר-אילן בשנה"ל תשפ"ג לגבי התואר השני.

עלות: 14,774 ₪ X שנתיים = 29,548 ₪

 

בנוסף:

סטודנטים במסלול לתואר שני לבעלי תארים אחרים ישלמו תשלום נוסף בסך 4,700 ₪ בכל אחת משלוש השנים. עלות: 4,700  X שלוש שנים = 14,100   

 

סה"כ עלות שכר הלימוד ל-3 שנות הלימודים במסלול: 52,768 ₪ - 56,608 ₪ (כאמור, בכפוף למספר קורסי ההשלמה שהסטודנט מחויב בהם בשנה א')


 

* סטודנט שירשם לקורסים השייכים לתואר בשנה הראשונה (כגון לימודי יסוד ביהדות) יחוייב ע"פ תקנון שכ"ל במינימום 50% שכ"ל עבור תואר שני בנוסף לתשלום עבור שעות השלמה כפי המפורט לעיל. לפיכך, מומלץ שלא להירשם לקורסים אלה בשנה הראשונה.

הערות נוספות:

  • הפירוט אינו כולל תשלומים נלווים: שמירה, רווחה ודמי ארגון לאגודת הסטודנטים הארצית. תשלומים אלו אינם חלק משכר הלימוד ויגבו מדי שנה אקדמית.
  • סטודנטים החייבים בלימודי אנגלית - תעריף לשעה לתלמידי תואר שני יהיה לפי תחשיב 2.5% לשכ"ל יסודי לשנה הנוכחית (369 ₪ לכל 1 ש"ש). היקף שעות הלימוד (4-2 ש"ש) נקבע עפ"י מבחן מיון.
  • המידע נכון לשנת הלימודים תשפ"ג. בכל מקרה, שכר הלימוד המחייב הוא עפ"י תקנון שכר הלימוד המפורסם באתר האוניברסיטה.
  • קישור לטבלה המרכזת את עיקרי המרכיבים של שכר הלימוד לתואר שני
  • קישור למחשבון שכר לימוד

 

** ש"ש = שעות שנתיות