שכר לימוד

שלחו לחבר

שכר הלימוד לסטודנטים בתכנית ההשלמה לתואר שני כולל את המרכיבים הבאים:

שכר לימוד עבור שנה א' - קורסי השלמה

עפ"י כללי שכר הלימוד שיהיו נהוגים באוניברסיטת בר-אילן בשנה"ל תש"פ לגבי קורסי השלמה.

הכללים כיום:  700 ש"ח לכל 1 ש"ש השלמה (1 ש"ש = 2 נ"ז).

היקף קורסי ההשלמה הוא 17-12 ש"ש (34-24 נ"ז) בהתאם לדרישות ההשלמה המפורטות במכתב הקבלה.

 

שכר לימוד עבור שנים ב'-ג' - קורסי התואר השני

עפ"י כללי שכר הלימוד הנהוגים באוניברסיטת בר-אילן לגבי התואר השני.

 

בנוסף, סטודנטים בתכנית ההשלמה ישלמו תשלום נוסף בסך 4,700 ש"ח בכל אחת משלוש השנים.

 

למידע נוסף ניתן לפנות למדור שכר לימוד