אודות בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד