סגל אקדמי

ראש ביה"ס

שם דרגה
פרופ' נחמי באום ראש ביה"ס פרופ' מן המניין

חברי סגל

שם דרגה
פרופ' ליאת איילון סגנית ראש ביה"ס, ראש התכניות לתואר שני ולהשלמה לתואר שני פרופ' מן המניין
פרופ' נחמי באום ראש ביה"ס פרופ' מן המניין
ד"ר רנה בינה מרצה
ד"ר ענת בן-פורת מרצה
ד"ר שירלי בן-שלמה ראש התכנית לתואר ראשון מרצה
פרופ' רמי בנבנישתי פרופ' מן המניין
ד"ר עדי ברק מרצה
פרופ' רחל דקל פרופ' מן המניין
פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי פרופ' מן המניין
ד"ר טובה ידידיה ראש המגמה הטיפולית לתואר שני מורה בכירה
פרופ' חיה יצחקי ראש התכנית לתואר שלישי פרופ' מן המניין
ד"ר דרורית לוי ראש מגמת פיתוח קהילתי וארגוני לתואר שני מרצה
ד"ר רחל ליפשיץ-אלכאוי ראש ההתרכזות הטיפולית בתכנית ההשלמה מרצה בכיר נלווה (מומחה)
ד"ר איילת מקרוס ראש היחידה להכשרה מקצועית מורה בכירה
פרופ' משה הלוי ספירו פרופ' מן המניין
פרופ' ליאורה פינדלר ראש מגמת שיקום ובריאות לתואר שני פרופ' חבר
ד"ר שרה פרידמן מרכזת התכנית במכללה החרדית בירושלים מרצה בכיר
פרופ' ליאת קוליק פרופ' מן המניין
פרופ' יונתן רבינוביץ פרופ' מן המניין
ד"ר שירי שנאן אלטמן ראש התרכזות שיקום ובריאות בתכנית ההשלמה מרצה

חברי סגל בגמלאות

שם דרגה
ד"ר אהרן יורק מרצה בכיר
פרופ' מאיר לבנברג פרופ' אמריטוס
ד"ר גילה לנדאו
ד"ר יעל לסר מדריך ד"ר
פרופ' מנחם מוניקנדם פרופ' חבר
מר ראובן מילר מורה בכיר
פרופ' ורדה סוסקולני פרופ' חבר
פרופ' ריקי פינצי-דותן פרופ' חבר נלווה
ד"ר מרים צבעוני מורה ג'
ד"ר דוד ריבנר יו"ר התכנית הדו-שנתית לטיפול מיני, היחידה ללימודי המשך
ד"ר חיה שוורץ מרצה בכיר