סגל אקדמי

ראש ביה"ס

שם דרגה
פרופ' נחמי באום פרופ' מן המניין

חברי סגל

שם דרגה
פרופ' ליאת איילוןסגנית ראש ביה"ס, ראש התכנית לתואר שני וראש תכנית ההשלמה שנים ב'-ג' פרופ' מן המניין
פרופ' נחמי באום פרופ' מן המניין
ד"ר רנה בינה מרצה
ד"ר ענת בן-פורת מרצה
ד"ר שירלי בן-שלמהראש התכנית לתואר ראשון וראש תכנית ההשלמה שנה א' מרצה
פרופ' רמי בנבנישתי פרופ' מן המניין
ד"ר עדי ברק מרצה
פרופ' רחל דקל פרופ' מן המניין
פרופ' אורית טאובמן - בן-ארי פרופ' מן המניין
ד"ר טובה ידידיהראש המגמה הטיפולית לתואר שני וראש ההתרכזות הטיפולית בתכנית ההשלמה מורה בכיר
פרופ' חיה יצחקיראש התכנית לתואר שלישי פרופ' מן המניין
ד"ר דרורית לויראש מגמת פיתוח קהילתי וארגוני לתואר שני וראש התרכזות פיתוח קהילתי וארגוני בתכנית ההשלמה מרצה
ד"ר רחל ליפשיץ-אלכאוימרכזת הכשרה מקצועית שנה ג' בתכנית ההשלמה מרצה בכיר נלווה (מומחה)
ד"ר איילת מקרוסראש היחידה להכשרה מקצועית מורה ג'
פרופ' משה הלוי ספירו פרופ' מן המניין
פרופ' ליאורה פינדלרראש מגמת שיקום ובריאות פרופ' חבר
פרופ' ריקי פינצי-דותן פרופ' חבר נלווה
ד"ר שרה פרידמןמרכזת התכנית במכללה החרדית בירושלים מרצה בכיר
פרופ' ליאת קוליק פרופ' חבר
פרופ' יונתן רבינוביץ פרופ' מן המניין
ד"ר שירי שנאן אלטמןראש התרכזות שיקום ובריאות בתכנית ההשלמה שנה א' מרצה

חברי סגל בגמלאות

שם דרגה
ד"ר אהרן יורק מרצה בכיר
פרופ' מאיר לבנברג פרופ' אמריטוס
ד"ר גילה לנדאו
ד"ר יעל לסר מדריך ד"ר
פרופ' מנחם מוניקנדם פרופ' חבר
מר ראובן מילר מורה בכיר
פרופ' ורדה סוסקולני פרופ' חבר
ד"ר מרים צבעוני מורה ג'
ד"ר דוד ריבנריו"ר התכנית הדו-שנתית לטיפול מיני, היחידה ללימודי המשך
ד"ר חיה שוורץ מרצה בכיר