לוח זמנים להרשמה למסלול השלמת תזה


ההרשמה למסלול השלמת תזה לשנה"ל תשפ"ה הסתיימה


11.2.2024 - פתיחת ההרשמה

8.3.2024 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן

16.5.24 - סיום ההרשמה

31.5.24 - יום פתוח באוניברסיטת בר-אילן - יוצגו תוכניות ביה"ס לעבודה סוציאלית שיהיו פתוחות להרשמה במועד זה

יוני 2024 - תהליך מיון. ועדת הקבלה ראשית לזמן את המועמדים לריאיון לפי שיקול דעתה

יוני-יולי 2024 - מתן תשובות

תהליך הרשמה והגשת מועמדות